ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Centrum podpory - Modifikace přijímacího řízení

MODIFIKACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: https://www.ipc.zcu.cz/

 

ADRESA: Univerzitní 20, 306 14 Plzeň

KONTAKT: +420 377 631 350

EMAIL: ipcentr@rek.zcu.cz

 

Studentům se specifickými potřebami je nabízená možnost modifikace přijímacího řízení s ohledem na druh postižení studenta.

 

Západočeská univerzita v Plzni garantuje poskytování následujících služeb:

 

 • minimální technické a technologické zázemí a jeho přístupnost (tj. bezbariérovost prostor, případně taková technická opatření, která umožní bariéry překonávat, vybavení prostor speciálními informační technologiemi, dostatečné technologické vybavení apod.),
 • personální a organizační zajištění služeb s cílem uspokojení specifických potřeb osob SVP, zajištění systému poskytování kvalitních informací osobám se specifickými potřebami, zajištění kvalitní interní komunikace, podporu ve zvyšování informovanosti akademických a administrativních pracovníků v problematice studia těchto osob,
 • poskytování studijní asistence,
 • jasnou definici dodržování pravidel a organizačních opatření.

POSTUP PRO ÚPRAVU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Pokud jste studenti se specifickými potřebami a rádi byste využili kompenzaci v podobě úpravy přijímacího řízení, tak stačí provést jeden krok a tím je podat přihlášku ke studiu a spolu s ní přiložit kopii aktuální lékařské zprávy nebo vyjádření relevantního odborného pracoviště.  

 

Po přijetí přihlášky vaše studijní oddělení kontaktuje Centrum (CPPS), které ve spolupráci s kontaktní osobou fakulty rozhodne o modifikaci přijímací zkoušky.

DRUHY MODIFIKACÍ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Mezi modifikace přijímacího řízení patří:

 

 • navýšení časové dotace pro vlastní zkoušku,
 • zajištění zkušebních testů v jiné formě (především v elektronické formě),
 • možnosti využití kompenzačních pomůcek,
 • zajištění tlumočníka znakového jazyka,
 • zajištění pomocného asistenta, případně povolení účasti osobního asistenta uchazeče,
 • přizpůsobení interiéru a mobiliáře prostor, ve kterých zkouška probíhá,
 • vybavení prostor technickými prostředky,
 • případně kombinaci více výše uvedených variant,
 • apod. v souladu s lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště,
 • mimo jiné, je uchazečům nabízeno projít si prostory, ve kterých bude zkouška probíhat, a to za asistence proškoleného pracovníka ZČU.

 

Veškeré tyto úpravy jsou prováděny individuálně na základě písemné žádosti uchazeče. Žádost musí být podána s dostatečným časovým předstihem tak, aby pracoviště bylo schopno modifikaci zajistit po technické i personální stránce (doporučujeme 4 - 8týdenní časovou rezervu; v kratším termínu není ZČU schopna garantovat zajištění všech úprav v požadovaném rozsahu a kvalitě).

PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ ZAJIŠTĚNÉ KOMPENZACE

Odkaz pro pravidla využití počítače jako kompenzační pomůcky, zde:

http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/poradenstvi-pro-studenty-se-specifickymi-potrebami/Modifikace_prijimaciho_rizeni/index.html

 

Odkaz pro pravidla využití asistenční služby a druhy asistence, zde:

http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/poradenstvi-pro-studenty-se-specifickymi-potrebami/Modifikace_prijimaciho_rizeni/index.html

Informace na stránce aktuální k 3. 8. 2016
Tagy: studium SVP uchazeč