ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Informační centrum - Poradenství

PORADENSTVÍ NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI

Všechny druhy poradenství naleznete v Informačním a poradenském centru na Borech. Výjimkou je psychologická poradna, kterou můžete navštívit i na Chodském náměstí na katedře psychologie.

STUDIJNÍ PORADENSTVÍ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/

 

PROVOZNÍ DOBA: po-čt 9.00-15.00 h

Provozní doba poradny je v době prázdnin a ve zkouškovém období upravena – konzultace probíhá na základě e-mailové dohody.

 

Tento typ poradenství pro stávající studenty ZČU v Plzni představuje zejména podporu v těchto oblastech:

 

 • seznámení se zázemím a prostředím vysoké školy,
 • podpora při orientaci během přestupu na vysokou školu,
 • podpora při řešení studijních problémů v průběhu celého studia,
 • poradenství k poplatkům za studium.

 

Uchazečům o studium na ZČU v Plzni jsou poskytovány informace zejména v oblastech:

 

 • získání přehledu o možnostech studia,
 • podmínky a průběh přijímací řízení,
 • realizace přípravných kurzů a dnů otevřených dveří.

PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/psychologicke-poradenstvi/

 

PROVOZNÍ DOBA NA CHODSKÉM NÁMĚSTÍ (CH210): čt 16.30-18.00 h

PROVOZNÍ DOBA V IPC NA BORECH (UI213): dle objednávek

Provozní doba poraden je v době prázdnin a ve zkouškovém období upravena – konzultace probíhá na základě e-mailové dohody. Obsazení jednotlivých poraden zjistíte na oficiálních stránkách daných institucí.

 

Psychologické služby jsou zaměřeny na první pomoc klientům, kteří řeší složitou životní situaci a nejsou si zcela jisti svým rozhodnutím. Odborná pomoc se proto soustřeďuje především na tyto oblasti:

 

 • řešení studijních obtíží jednotlivců,
 • řešení partnerských a rodinných vztahových problémů, eventuálně ztrátových situací.

 

Všechny tyto oblasti mohou ovlivnit psychiku studenta a tím i jeho studijní výkony. Díky více než desetileté tradici psychologických služeb na ZČU je možné zprostředkovat zájemcům další odbornou, např. psychiatrickou nebo jinou lékařskou péči. Klienti se mohou poradit o svém kariérním růstu a také o způsobech, jak přispět k lepšímu zvládání náročným situací souvisejících se studiem na VŠ.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/pravni-poradenstvi/

 

PROVOZNÍ DOBA: út 8.00-10.00 h

Provozní doba poradny je v době prázdnin a ve zkouškovém období upravena – konzultace probíhá na základě e-mailové dohody.

 

Právní poradenství zajišťuje především poskytnutí informací o právní legislativě, která souvisí s daným problémem a popřípadě u které instituce, orgánu může student uplatnit právní nárok či splnit nějakou povinnost, aby předešel případným sankcím.


Okruhy problémů, které pracovníci poradny řeší:

 

 • podpora při řešení právních otázek zejména v oblasti práva občanského, rodinného a pracovního,
 • výklad právních předpisů,
 • pracovně-právní problematika.

 

IPC ZČU nezajišťuje právní služby spojené se soukromým podnikáním. Více informací najdete na oficiálních stránkách právního poradenství.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/socialni-poradenstvi/

 

(Konzultace s pracovníky poradny se sjednává elektronicky prostřednictvím e-mailu.)


Okruhy problémů, které pracovníci poradny řeší, se týkají zejména těchto oblastí:

 

 • poradenství týkající se stipendií,
 • poradenství týkající se zdravotního a sociálního pojištění,
 • výklad sociálních předpisů,
 • možnost a podmínky zaměstnání během studia,
 • problematika studentských rodin,
 • poradenství pro zdravý životní styl.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/karierove-poradenstvi/

 

PROVOZNÍ DOBA: st 10.00-13.00 h

Provozní doba poradny je v době prázdnin a ve zkouškovém období upravena – konzultace probíhá na základě e-mailové dohody.


Cílem kariérového poradenství je rozvinout vědomosti, dovednosti a návyky studentů, které jsou rozhodující pro úspěšné uplatnění na trhu práce. Mezi ně patří především:

 

 • samostatnost v práci a rozhodování,
 • plánování a organizaci práce,
 • schopnosti komunikovat a kooperovat se spolu pracovníky i klienty,
 • zvládat zátěž a stres,
 • umět reprezentovat i sebe prezentovat,
 • orientovat se v informacích.

UŽITEČNÉ ODKAZY TÝKAJÍCÍ SE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

Odkaz na tvorbu životopisu:
http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/karierove-poradenstvi/jak-psat-zivotopis/

 

Odkaz na aktuální nabídku pracovních míst:

http://spoluprace.zcu.cz/prace/zamestnani.html

 

Odkaz na projekt SyKaPo - Systém kariérové poradenství, realizovaný v letech  2009 - 2012:
http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/SyKaPo/ 

PORADENSTVÍ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/poradenstvi-pro-studenty-se-specifickymi-potrebami/

ODKAZ: facebook

 

PROVOZNÍ DOBA: st 12.00-14.00 h / čt 10.00-12.00 h

Provozní doba poradny je v době prázdnin a ve zkouškovém období upravena – konzultace probíhá na základě e-mailové dohody.

 

Centrum poradenských a podpůrných služeb při IPC zajišťuje osobní, sociální, právní a studijní poradenství pro uchazeče o studium a pro studenty se specifickými potřebami.

INFORMACE PRO VÝCHOVNÉ PORADCE STŘEDNÍCH ŠKOL

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.zcu.cz/pracoviste/ipc/vychovni_poradci_ss.html

ODKAZ: facebook

 

Stránky obsahují obecné informace o jednotlivých fakultách ZČU v Plzni a struktuře akreditovaných studijních programů. Naleznete tu však i konkrétní data o průběhu přijímacího řízení a upozornění na aktuální akce, které pořádáme.

Informace na stránce aktuální k 15. 6. 2017
Tagy: studium otevírací doba uchazeč student absolvent SVP aktivity ZČU