ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Knihovny - Ostatní knihovny

Knihovny v Plzni

KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ

OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY: http://www.knihovna.plzen.eu/

 

ADRESA: Bedřicha Smetany 13, 301 00 Plzeň

KONTAKT: +420 378 038 210

E-MAIL: knihovnamp@plzen.eu

 

PROVOZNÍ DOBA: po-pá 9.00-18.00 h / so 9.00-12.00 h

 

Tato knihovna představuje pro své čtenáře univerzální knihovní fond s celou řadou knihovnických služeb. Knihovna města Plzně disponuje hned několika pobočkami, které jsou rozmístěné po celé Plzni. Díky tomu můžete navštívit knihovnu v blízkosti svého bydliště a vybrat si knihy pro volný čas nebo pro své studium. V Knihovně města Plzně se nachází několik dílčích částí jako například část pro děti a mládež, hudební či internetová.

 

Pro zaregistrování je potřeba předložit platný občanský průkaz (cestovní pas pro osoby s jinou státní příslušností než ČR), podepsat přihlášku a zaplatit registrační poplatek na 1 rok, který činí 120,- Kč pro dospělé a 60,- Kč pro studenty. Po zaregistrování si můžete vybrat, zda upřednostníte samostatný čtenářský průkaz či zda si ho necháte spárovat jako součást Plzeňské karty.

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA PLZEŇSKÉHO KRAJE

OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY: http://www.svkpl.cz/

 

ADRESA: Smetanovy sady 2, 301 00 Plzeň

KONTAKT: +420 377 306 911

E-MAIL: svk@svkpl.cz

 

PROVOZNÍ DOBA: po-pá 8.00-19.00 h / so 9.00-12.00 h (jen omezený provoz)

 

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje shromažďuje a zpracovává univerzální český i cizojazyčný fond, dokumenty týkající se západočeského regionu, vědecké, odborné a populárně naučné literatury a speciální informační prameny. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (dále SVKPL) nabízí svým čtenářům i velké množství cizojazyčných publikací, které naleznou například v Anglické, Německé či Rakouské knihovně. Myslí také na nevidomé, kteří mohou pravidelně zavítat do Knihovny pro nevidomé. Všechny tyto dílčí pobočky SVKPL se nacházejí v širším centru západočeské metropole.

 

Pro zaregistrování je potřeba předložit platný občanský průkaz (cestovní pas pro osoby s jinou státní příslušností než ČR), podepsat přihlášku a zaplatit registrační poplatek na 1 rok, který činí pro dospělého 120 Kč a pro studenty 60 Kč. Po zaregistrování si můžete vybrat, zda upřednostníte samostatný čtenářský průkaz nebo si necháte čtenářský průkaz spárovat na svou Plzeňskou kartu či JIS kartu.

 

 

Mapa knihoven v Plzni

Informace na stránce aktuální k 15. 6. 2017
Tagy: veřejnost město Plzeň student uchazeč absolvent kontakty otevírací doba