ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Knihovny - Univerzitní knihovna ZČU

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA

Využití Univerzitní knihovny je nedílnou součástí Vašeho studia na ZČU, proto Vám zde představíme základní přehled činností.

ZÍSKÁNÍ ČTENÁŘSKÉHO PŘÍSTUPU

Čtenářem se automaticky stanete po bezplatném zaregistrování své JIS karty. Pracovník dané knihovny provede pomocí JIS karty registraci, při které podepíšete prohlášení uživatele. Je Vám tak umožněno využívat služby všech poboček knihovny a studoven patřících k ZČU.

NÁVŠTĚVA UNIVERZITNÍ KNIHOVNY

V šatně jste povinni odložit svrchní část svého oděvu (kabát, apod.) a případné zavazadlo. Při vstupu do knihovny se registrujete svou JIS kartou přiložením ke žlutému terčíku na pultu obsluhy. Pomocí elektronického katalogu (odkaz zde: http://knihovna.zcu.cz/katalogy/) nebo přímo v regálech knihovny vyhledáte potřebný studijní materiál. V případě, že je kniha uložena ve skladu, stačí předat signaturu publikace pracovníkovi, který Vám knihu v zázemí knihovny vyhledá a přinese. V Univerzitní knihovně se chovejte ohleduplně a tiše. Po vyjmutí knihy z regálu ji nevracejte zpět, ale odkládejte na místa k tomu určená.

 

Knihy jsou označené barevnými pruhy, které je rozdělují dle možné výpůjční lhůty.

 

  •               červený pruh - pouze k prezenčnímu studiu
  •               žlutý pruh - výpůjčka pouze přes noc
  •               modrý pruh - výpůjčka na 14 dní
  •               bílý pruh - výpujčka na 1 měsíc

 

Výpůjční lhůtu můžete prodloužit maximálně 2x, ale pouze v případě, že vypůjčené dokumenty nepožaduje jiný uživatel. V případě, že nevrátíte výpůjčky v dané lhůtě, jste povinni zaplatit smluvní pokutu, a to i tehdy, jestliže Vám knihovna nezaslala žádné upozornění. Zpravidla jste upozorněni o nutnosti vrácení 3krát. Po třech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání Vámi dlužné částky knihovně soudní cestou nebo za spolupráce vedení ZČU.

 

Odkaz pro více informací o řádu a organizaci Univerzitní knihovny naleznete zde:

http://knihovna.zcu.cz/about/

SLUŽBY UNIVERZITNÍ KNIHOVNY

SLUŽBY VÝPŮJČNÍ

V Univerzitní knihovně si můžete zapůjčit kromě knih a e-knih taktéž skripta, kvalifikační práce, periodika, iPady, elektronické čtečky, historické dokumenty, notebooky, dataprojektory a mnoho dalšího.

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE

Tato služba knihovny je formou předplacené zahraniční databáze, díky které získáte přístup k zajímavým publikacím, sborníkům či knihám.

 

Odkaz pro více informací, zde:
http://knihovna.zcu.cz/elektronicke-informacni-zdroje/

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBA

V případě, že budete potřebovat knihu, která se nenachází v Univerzitní knihovně či na území města Plzně, je možné zajistit objednávku této publikace právě prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

 

Odkaz pro více informací, zde:
http://knihovna.zcu.cz/sluzby/MVS.html

KONZULTAČNÍ SLUŽBY A REŠERŠE

Konzultační služba slouží pro ty z Vás, kteří potřebují poradit v oblasti vyhledávání informací a jejich zpracování. V rámci rešeršní služby Vám pracovníci poskytnou metodickou pomoc pro vytvoření kvalitního sekundárního dokumentu. Rešeršní práce jsou zaměstnancům ZČU poskytovány zdarma, externím uživatelům za poplatek.

 

Odkaz na konzultační hodiny:
http://knihovna.zcu.cz/sluzby/Konzultacni-hodiny.html

 

Odkaz na rešeršní službu:
http://knihovna.zcu.cz/sluzby/Resersni-sluzby.html

TISKOVÉ SLUŽBY

Univerzitní knihovna nabízí možnost kopírování, tisku či skenování potřebných dokumentů na samoobslužných strojích pomocí Vaší JIS karty. V neposlední řadě si zde můžete nechat svázat svou kvalifikační práci. Všechny tyto služby jsou zpoplatněné.

 

Odkaz pro více informací, zde:
http://knihovna.zcu.cz/sluzby/Tiskove-sluzby.html

OPEN ACCESS

Open Access je neomezený a bezplatný online přístup k vědeckým zdrojům, díky kterému můžete nejen získat informace pro své studium, ale zároveň se připojit formou publikování svých prací.

 

Odkaz pro více informací, zde:

http://knihovna.zcu.cz/open-access/

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Prostřednictvím Univerzitní knihovny mohou zaměstnanci ZČU využít publikační činnosti. Tato služba zahrnuje nejen vytištění knihy, ale především distribuci v rámci Univerzitních knihoven ve specializovaném knihovním fondu.   

 

Odkaz pro více informací, zde:
http://knihovna.zcu.cz/publikace/

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

Univerzitní knihovna nabízí Rekvalifikační knihovnické kurzy a předměty pro široké spektrum zájemců.  

 

Odkaz pro více informací, zde:
http://knihovna.zcu.cz/vzdelavani/

TÝMOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ STUDOVNY

Studovnu můžete najít v každé pobočce Univerzitní knihovny, záleží na Vašem výběru a dostupnosti. Kromě toho na Vás čeká v některých pobočkách relaxační zóna, klubovna či dětský koutek. 

BIBLIOBOXY

Pokud již musíte vrátit svou výpůjčku, ale nemůžete se dostavit do určené knihovny, lze zanechat svou výpůjčku v biblioboxu. Několik je jich rozmístěno v centru Plzně.

 

Odkaz pro více informací, zde:
http://knihovna.zcu.cz/sluzby/Biblioboxy.html

PRODEJ ZÁKLADNÍCH KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB

V případě, že byste si zapomněli základní kancelářskou pomůcku, lze ji v knihovně zakoupit. Nabízený sortiment najdete v ceníku služeb.

 

Odkaz na ceník služeb, zde:
http://knihovna.zcu.cz/sluzby/Dokumenty_cenik/Cenik-sluzeb.pdf

VYDAVATELSTVÍ ZČU

Univerzitní knihovna nabízí komplexní vydavatelské služby, které zahrnují grafické návrhy publikací, korektorské služby, přidělení ISBN či ISSN, zajištění distribuce publikací a spoustu dalších činností. 

 

Odkaz pro více informací, zde:
http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/index.html

PRODEJNY ZČU

Pokud byste potřebovali koupit nějaká skripta, publikace či sborníky, můžete zajít do kamenných prodejen či si je objednat prostřednictvím e-shopu na adrese www.e-shop.zcu.cz.

PRODEJNA BORY

ADRESA: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň (UB 105)

KONTAKT: +420 377 631 955

E-MAIL: objednavky@uk.zcu.cz

 

PROVOZNÍ DOBA: po-pá 8.00-11.30 h 12.30-15.00 h

PRODEJNA CENTRUM

 ADRESA: Husova 11, 301 00 Plzeň (HJ 107)

KONTAKT: +420 377 631 956

E-MAIL: objednavky@uk.zcu.cz

 

OTEVÍRACÍ DOBA: po-pá 8.00-11.30 h 12.30-14.00 h

PRODEJNA CHEB

ADRESA: Hradební 22, 350 11 Cheb (CD 250)

KONTAKT: +420 377 631 957

E-MAIL: objednavky@uk.zcu.cz

 

OTEVÍRACÍ DOBA: po-čt 8.00-18.00 h / pá 8.00-12.00 h

 

Mapa prodejen skript na ZCU

Informace na stránce aktuální k 15. 6. 2017
Tagy: studium uchazeč student absolvent