ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Obecné informace - Celoživotní vzdělávání

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://czv.zcu.cz/

ADRESA: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

KONTAKT: +420 377 631 901

E-MAIL: kurzy@rek.zcu.cz

FAX: +420 377 631 902

 

V působnosti oddělení celoživotního a distančního vzdělávání jsou příprava a rozvoj programů celoživotního vzdělávání fyzických nebo právnických osob za úplatu, výkon vzdělávací činnosti pro fyzické nebo právnické osoby i zaměstnance ZČU. Tyto vzdělávací aktivity jsou mimo rámec prezenčního, resp. distančního vzdělávání nabízeného univerzitou.

 

Činnost oddělení celoživotního a distančního vzdělávání lze rozdělit do několika oblastí.

KURZY PRO VEŘEJNOST A FIRMY

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://czv.zcu.cz/kurzy-pro-verejnost/

 

Těžištěm činnosti oddělení celoživotního a distančního vzdělávání (CŽV) je další vzdělávání pro pracovníky firem a podniků. Spolupracují s vynikajícími lektory z řad zaměstnanců ZČU i s externími lektory z praxe, proto poskytují širokou nabídku kurzů, které v případě potřeby přizpůsobí vašim přáním a potřebám. Obsah i časovou dotaci každého kurzu lze nastavit podle vašich požadavků, aby bylo docíleno co nejvyšší efektivity. 
Pokud máte vlastní školicí místnost ve firmě, zajistíme, aby lektor přijel přímo k vám. Avšak nabízíme také školicí místnost s veškerým vybavením nebo lze absolvovat kurz mimo pracoviště na příjemném místě, například někde v přírodě. 

 

Hlavní činnosti a produkty CŽV:

 • krátkodobé i dlouhodobé kurzy
 • kurzy připravené „na míru“
 • komplexní vzdělávací programy
 • podnikové akademie
 • outdoorové a indoorové aktivity
 • teambuilding
 • individuální kurzy
 • rekvalifikační kurzy
 • e-learningové kurzy

NABÍDKA KURZŮ PRO VEŘEJNOST

Kurzy pro veřejnost jsou nabízené v rámci otevřených kurzů, které se otevírají pouze občas. Jejich aktuální nabídku můžete sledovat na oficiálních webových stránkách.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZČU

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://czv.zcu.cz/kurzy-pro-zamestnance-zcu/

 

Oddělení CŽV organizuje celou paletu školení a kurzů pro zaměstnance ZČU. Řada kurzů je připravena v on-line podobě, aby jím mohli zaměstnanci procházet samostatně nebo s podporou tutora s ohledem na individuální potřeby a časové možnosti. CŽV dále organizuje prezenční semináře, workshopy a přednášky.

NABÍDKA KURZŮ PRO ZAMĚSTNANCE

Mezi základní okruhy nabízených kurzů patří:

 

 • IT kurzy,
 • oblast práva,
 • informační systémy,
 • psychologické kurzy,
 • kurzy pro administrativní pracovníky,
 • vnější vztahy,
 • vývoj a výzkum.

KURZY POPULARIZACE VĚDY

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://czv.zcu.cz/kurzy-popularizace-vedy/

 

Všechny materiály z oblasti popularizace vědy jsou určené především pro učitele základních a středních škol a lektory volnočasových kroužků. Kurzy jsou dostupné zdarma v LMS Moodle ZČU. Můžete si je prohlížet, pokud se přihlásíte jako host nebo prostřednictvím konta v LMS Moodle ZČU.

KURZY PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://czv.zcu.cz/kurzy-pro-vzdelavatele-dospelych/

 

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://u3v.zcu.cz/

 

 

Univerzita třetího věku (dále jen U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory. Přihlásit se můžete, pokud jste dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a občany v plném invalidním důchodu. Věková hranice není stanovená. Podmínkou pro studium není maturita ani délka předchozího vzdělání. Setkáme se zde tedy s posluchači prakticky ze všech oborů lidské činnosti. Na přednáškách se podílejí akademičtí pracovníci ZČU i odborníci z praxe.

 

Posluchač U3V není student ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a všech navazujících a doplňujících zákonů a ustanovení. Vzdělávání na U3V má tedy výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nevzniká tak nárok na vysokoškolský titul.

CO UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU NABÍZÍ:

 • ucelené studijní obory,
 • volitelné kurzy,
 • rozšiřující přednášky,
 • aktivity pro posluchače.

PRAKTICKÉ INFORMACE O UNIVERZITĚ TŘETÍHO VĚKU

Podmínkou pro Vaše přijetí na U3V v daném akademickém roce je nutnost vyplnit závaznou přihlášku a zaplatit zápisné. Zápisy se uskutečňují do vyčerpání kapacit poslucháren a pro zařazení do předmětu je rozhodující pořadí příchodu k zápisu.

 

Studium je tříleté (šesti semestrové) s možností pokračování bez omezení. Studijní předměty jsou dvou semestrové a studijní obory jsou čtyř semestrové.

 

Prezenční studium je soustředěné do bloků (90 minut), výuka v kurzech je realizována jednou za 14 dní.

 

 • Zimní semestr (září - leden) 12 až 16 vyučovacích hodin
 • Letní semestr (leden - květen) 12 až 16 vyučovacích hodin

 

Do výuky je zařazována praktická výuka, exkurze nebo přednášky v terénu. V takovém případě se počet hodin navyšuje.

ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Pokud chcete úspěšně zakončit Vaše studium, je nutné vystudovat 4 semestry Vámi vybraného oboru (tzn. dva roky) a k tomu 2 semestry dalšího volitelného předmětu (tzn. jeden rok). Studovat je můžete i zároveň, vše ale musíte stihnout během 3 let.

Úspěšní absolventi budou po skončení příslušného školního roku pozváni k absolutoriu (tj. k promoci).

Okamžikem absolutoria se všechny nasbírané zápočty "škrtají" (i kdybyste jich měli více, než je třeba) a studovat se začínáte od začátku.

Na zápočet má nárok každý, kdo za daný semestr splnil 60% docházky a zároveň odevzdal závěrečnou práci, která mu byla lektorem uznána jako úspěšná.

Úspěšné zakončení každého semestru (docházka a písemná práce) je potvrzeno razítkem Zápočet do indexu, celkem tedy musíte mít 6  zápočtů (razítek v indexu).

I ti z Vás, kteří nechodí pravidelně nebo nechtějí psát závěrečné práce, se mohou na daný předmět přihlásit, zaplatit účastnický poplatek a chodit dle své chuti. Jen na konci nedostanou osvědčení.

POBOČKY UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

Univerzita třetího věku má hned několik poboček, které mají svou nabídku výuky. Přehled jednotlivých poboček najdete níže.

 

PLZEŇ

Odkaz na U3V v Plzni:
http://u3v.zcu.cz/plzen/

 

Odkaz na U3V v Aši:
http://u3v.zcu.cz/as/

 

CHEB

Odkaz na U3V v Chebu:
http://u3v.zcu.cz/cheb/

 

KARLOVY VARY

Odkaz na U3V v Karlových Varech:
http://u3v.zcu.cz/karlovy-vary/

 

SOKOLOV

Odkaz na U3V v Sokolově:
http://u3v.zcu.cz/sokolov/

 

TACHOV

Odkaz na U3V v Tachově:
http://u3v.zcu.cz/tachov/

 

SPÁLENÉ POŘÍČÍ

Odkaz na U3V ve Spáleném Poříčí:
http://u3v.zcu.cz/spalene-porici/

 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Odkaz na U3V v Mariánských Lázních:
http://u3v.zcu.cz/marianske-lazne/

 

PLASY

Odkaz na U3V v Plasích:
http://u3v.zcu.cz/plasy/

 

KLATOVY

Odkaz na U3V v Klatovech:
http://u3v.zcu.cz/klatovy/

 

STŘÍBRO

Odkaz na U3V ve Stříbře:
http://u3v.zcu.cz/stribro/

 

ZBIROH

Odkaz na U3V ve Zbirohu:
http://u3v.zcu.cz/zbiroh/

 

Mapa sidla UCV

 

 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD JEDNOTLIVÝMI FAKULTAMI

Celoživotní vzdělávání je nabízeno také některými fakultami na ZČU.

FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA

http://www.fdu.zcu.cz/cz/53-obecne-informace-k-czv

FAKULTA EKONOMICKÁ

http://fek.zcu.cz/divize.php?shortcutdiv=CECEV

FAKULTA PEDAGOGICKÁ

https://www.pc.fpe.zcu.cz/?cat=41

FAKULTA PRÁVNICKÁ

http://fpr.zcu.cz/study/czv/

FAKULTA STROJNÍ

http://fst.zcu.cz/ccv/index.html

 

Informace na stránce aktuální k 28. 6. 2018
Tagy: studium aktivity ZČU uchazeč student veřejnost