ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Obecné informace - Certifikované programy

CERTIFIKOVANÉ PROGRAMY

 

Vzhledem k prostoru, který je ve studijních programech vyhrazen výběrovým předmětům, jsou některé sdruženy do tzv. certifikovaných programů. Ty představují ucelené kurzy, jimiž si může student vhodně doplnit studium svého základního oboru. Po absolvování předmětů programu v předepsané struktuře a po složení závěrečné zkoušky (tam, kde je předepsána), získá navíc jako přílohu diplomu osvědčení o absolvování tohoto programu.

 

Odborné zaměření certifikovaného programu nesmí být shodné s odborným zaměřením základního studijního oboru studenta. Takže např. student technicky zaměřeného studijního programu může doplnit své vzdělání studiem certifikovaného programu humanitního směru.

 

Předměty, z nichž je certifikovaný program složen, si může zapsat student kterékoliv fakulty, a to i jednotlivě. Absolvuje-li student všechny předměty ve struktuře předepsané studijním plánem daného programu a splní podmínky pro připuštění k závěrečné zkoušce (podle povahy programu je možné, aby součástí závěrečné zkoušky bylo též vypracování samostatné práce) získá výše zmiňovaný certifikát k diplomu.

 

Pro ty z Vás, kteří mají zájem o certifikované programy a chtějí o nich získat více informací, kontaktujte prosím studijní referentky jednotlivých fakult.

UŽITEČNÉ ODKAZY

Odkaz na studijní plány certifikovaných programů:
https://www.zcu.cz/study/dokumenty/stud_programy/REK/studijni_plany_certifikatovych_stud_proramu_ZCU_ak_rok_2014_2015.pdf

Informace na stránce aktuální k 7. 12. 2016
Tagy: aktivity ZČU studium