ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Obecné informace - Historie ZČU

HISTORIE ZČU – KRÁTCE

 • 1948 vznik samostatné Pedagogické fakulty (nyní FPE)
 • 1949 vznik Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE) nejprve jako pobočky ČVUT v Praze, od roku 1950 jako samostatné fakulty
 • 1960 vznik dvou samostatných fakult: Fakulty strojní a Fakulty elektrotechnické
 • 1990 vznik Fakulty aplikovaných věd a Fakulty ekonomické
 • 28. 9. 1991 vznik Západočeské univerzity sloučením VŠSE a FPE
 • 1993 vznik Fakulty právnické
 • 1999 vznik Fakulty filozofické (původně do r. 2005 Fakulta humanitních studií)
 • 2000 vznik vysokoškolského ústavu Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu
 • 2001 vznik Vysoké školy Plzeň, o. p. s.
 • 2004 vznik Ústavu umění a designu
 • 2008 vznik Fakulty zdravotnických studií
 • 2008 vznik Ústavu jazykové přípravy
 • 2013 transformace Ústavu umění a designu ve Fakultu umění a designu
 • 2014 Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, změna názvu Fakulty umění a designu

HITORIE ZČU – PODROBNĚ

ZČU byla zřízena zákonem České národní rady č. 314/1991 Sb. o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity J. E. Purkyně a Ostravské univerzity v platném znění. Vznikla sloučením již existující Vysoké školy strojní a elektrotechnické a Pedagogické fakulty v Plzni dne 28. 9. 1991.

 

Vysoká škola strojní a elektrotechnická byla založena roku 1949 jako součást Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 1953 získala nezávislé postavení a začala se rychle rozvíjet. V roce 1960 byla rozdělena na dvě fakulty - strojní a elektrotechnickou. Převážnou část své existence nabízela studium pro strojní a elektrotechnické inženýry. Další dvě nové fakulty - aplikovaných věd a ekonomická - vznikly v roce 1990, krátce po sametové revoluci.

 

Pedagogická fakulta v Plzni byla založena v roce 1948 nejprve jako pobočka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1953 působila jako samostatná Vyšší pedagogická škola, později jako Pedagogický institut a od roku 1964 byla samostatnou Pedagogickou fakultou. Jejím úkolem bylo a stále je připravovat učitele základních a středních škol na jejich budoucí povolání. V roce 1991 se stala součástí ZČU.

 

V roce 1993, dva roky po svém založení, byla zřízena Fakulta právnická na základě stále vzrůstající potřeby právníků v době přeměny sociálního i právního řádu a ekonomiky po roce 1989.

 

Podle nově přijatého zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách změnila Západočeská univerzita od roku 1999 svůj název na Západočeskou univerzitu v Plzni.

 

Po deseti letech existence ZČU byla založena sedmá fakulta, Fakulta humanitních studií, jejíž základ vznikal od roku 1997 na Fakultě právnické, formou Střediska humanitních studií. Od 3. 1. 2005 byla fakulta přejmenována na Fakultu filozofickou.

 

1. 7. 2000 bylo zřízeno centrum "Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu" jako vysokoškolský ústav ZČU.

 

V roce 2004 byl na ZČU zřízen Ústav umění a designu jako samostatný vysokoškolský ústav. Dále rokem 2008 byla zřízena Fakulta zdravotnických studií a také Ústav jazykové přípravy.

 

Transformací Ústavu umění a designu 1. 9. 2013 vzniká Fakulta umění a designu, která od 26. 3. 2014 nese název Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara.

 

Západočeská univerzita je schopna poskytnout vzdělání ve většině stěžejních a pro studenty nejlákavějších vzdělávacích oborech.

UŽITEČNÉ ODKAZY

Více informací o historii ZČU naleznete zde:
http://www.zcu.cz/media/about/history/

 

Odkaz na zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů:
http://www.msmt.cz/file/22282

 

Odkaz na zákon č. 314/1991 Sb., o zřízení ZČU:
http://www.zcu.cz/media/about/vyznamne-dokumenty/zrizeni.pdf

Informace na stránce aktuální k 5. 2. 2016
Tagy: obecně o ZČU