ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Obecné informace - Obecně o ZČU

OBECNÉ INFORMACE O ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: www.zcu.cz

ODKAZ: facebook ZČU

 

ADRESA: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

KONTAKT: +420 377 631 111

FAX: +420 377 631 112

E-MAIL: rektor@rek.zcu.cz; podatelna@zcu.cz

 

IČO: 49777513

DIČ: CZ-49777513

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: zqfj9hj

TYP DATOVÉ SCHRÁNKY: PRÁVNICKÁ OSOBA

 

O UNIVERZITĚ

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. Univerzita má v současné době 9 fakult s více než 60 katedrami a dvěma vysokoškolskými ústavy. Přes 12 tisíc studentů si může vybrat ze široké nabídky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, přičemž samozřejmostí je možnost výběru formy studia v podobě prezenční, kombinované či distanční.

 

Součástí vzdělávací činnosti na ZČU je rovněž celoživotní vzdělávání občanů formou přednášek, kurzů i ucelených vzdělávacích programů včetně oblíbené obdoby univerzity třetího věku.

 

Kromě pedagogické činnosti je univerzita také střediskem výzkumu a vývoje, o čemž svědčí i masivní investice například do rozvoje univerzity či do výstavby univerzitního kampusu. Zvláště ten prochází v poslední době velmi dynamickými změnami. Vyrostly zde nové budovy Evropského centra excelence NTIS, Centra technického a přírodovědného vzdělávání a výzkum a přestavěna byla i knihovna.

 

Tyto největší investice v historii ZČU do budoucna slibují kvalitní základ k ještě intenzivnější spolupráci s univerzitami po celém světě, a to nejen na poli bádání a výzkumu, ale také při výměnných pobytech studentů. Nová centra výzkumu v budoucnu jistě posílí i vazby mezi univerzitou a podniky jakožto budoucími zaměstnavateli studentů.  I to je jeden z důvodů, proč vědci naší univerzity z nejrůznějších oborů, ale i naši studenti, získávají každý rok prestižní ocenění za svou činnost v oblasti vědy.

 

ZČU má významné postavení mezi univerzitami v České republice i v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. Naše ukotvení v tradici evropského vysokoškolského vzdělávání upevnilo na sklonku roku 2012 i získání certifikátu ECTS Label (European Credit Transfer and Accumulation System), který potvrzuje, že studijní prostředí na naší univerzitě plně odpovídá evropským standardům. ZČU tak prakticky vstoupila do evropského prostoru terciárního vzdělávání.

STATISTICKÉ ÚDAJE O ZČU

POČET STUDENTŮ:

 12 145

POČET FAKULT:

          9

POČET KATEDER:

        57

POČET ÚSTAVŮ:

          2

POČET DOKTORANDŮ:

      659

POČET AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ:

      866

POČET NEAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ:

   1 266

POČET PRACOVNÍKŮ CELKEM:

   2 133

MAPY ZČU

Na tomto odkazu se můžete podívat na mapy ZČU, které Vás nasměrují k jednotlivým fakultám ZČU po celé Plzni a Chebu. 

 

Odkaz zde:
http://www.zcu.cz/media/about/mapy.html

BUDOVY NA ZČU

BUDOVY ZČU V CENTRU MĚSTA

HJ

HUSOVA 11

CH

CHODSKÉ NÁMĚSTÍ 1

JJ

JUNGMANNOVA 1

KL

KLATOVSKÁ 51

KO

KOLÁROVA 19

NO

NÁMĚSTÍ ODBOJE 18

RJ

RIEGROVA 11

RS

RIEGROVA 17

PC

SADY PĚTATŘICÁTNÍKŮ 14

PS

SADY PĚTATŘICÁTNÍKŮ 16

SP

SEDLÁČKOVA 15

SD

SEDLÁČKOVA 19

ST

SEDLÁČKOVA 31

SO

SEDLÁČKOVA 38

TC

TESLOVA 5b

TF

TESLOVA 9

TG

TESLOVA 9a

TH

TESLOVA 11

TY

TYLOVA 18

TS

TYLOVA 59

VC

VELESLAVÍNOVA 42

BUDOVY V AREÁLU ZČU NA BORECH

UR

UNIVERZITNÍ 8

UM

UNIVERZITNÍ 12

UT

UNIVERZITNÍ 14

UB

UNIVERZITNÍ 18

UI

UNIVERZITNÍ 20

UV, UU, UK, UL, UP, UF, UD UX, UH

UNIVERZITNÍ 22

EU, EK, EL, EP, ES, EC, EH, EZ

UNIVERZITNÍ 26

LS

UNIVERZITNÍ 28

UN, US, UC

TECHNICKÁ 8

UŽITEČNÉ ODKAZY

Více informací o ZČU naleznete zde:
http://www.zcu.cz/media/about/

 

Odkaz na promo video o ZČU:
https://www.youtube.com/watch?v=l6-tuffENN4

 

Odkaz na prezentaci o ZČU v Powerpointu:
http://www.zcu.cz/media/about/Univerzita-dnes/prezentace-univerzity/

 

Odkaz na virtuální prohlídku ZČU:
http://www.virtualtravel.cz/plzen/zapadoceska-univerzita-v-plzni.html

 

Odkaz na významné dokumenty ZČU:
http://www.zcu.cz/media/about/important-documents/

 

Odkaz na přehled partnerů ZČU:
http://www.zcu.cz/media/about/partneri.html

Informace na stránce aktuální k 1. 6. 2017
Tagy: obecně o ZČU kontakty studium uchazeč