ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Obecné informace - Studentské organizace

STUDENTSKÉ ORGANIZACE NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI

Západočeskou univerzitu netvoří pouze fakulty, její důležitou a nepostradatelnou součástí jsou také studentské organizace. Ty jsou tvořeny právě studenty, kteří se nad rámec svých povinností podílejí na společných projektech a získávají tak cenné zkušenosti i mimo školní lavice. Studentům se tak nabízí možnost získat praxi již během studií, zvýšit svoji kvalifikaci a rozvíjet své silné i slabé stránky. Výhodou je, že studenty sdružuje společná myšlenka či cíl, v jedné organizaci se tak často sejdou studenti stejného smýšlení a mohou tak vzniknout přátelství na celý život.

Máš zájem po škole pracovat v PR oblasti? Organizovat akce či dokonce vést svůj vlastní tým? Díky studentským organizacím si můžeš vše vyzkoušet tak říkajíc nanečisto a do práce tak nastupovat již s cennými zkušenostmi a know how. Praxe ve studentské organizaci je také skvělá položka v životopise a můžeš si být jistý/á, že při pohovoru tvůj aktivní studentský život a zkušenosti personalistu zaujmou.

 

Co získáš členstvím ve studentské organizaci?

  • praxi v oboru (a i mimo něj)
  • soft skills 
  • nová přátelství
  • nezapomenutelné zážitky
  • poznáš nová místa
  • a mnoho dalšího

 

Díky studentským organizacím  univerzitním kampus žije. Možná to ani nevíš, ale právě díky nim si můžeš zajít do Pivoňky na pivo, vydat se na celouniverzitní pochod anebo třeba na hokej, podílet se na přípravě festivalu, vyjet do zahraničí na stáž, anebo si každoročně zatancovat na Studenstkém plesu.

 

V lednu 2018 jsme v rámci projektu ESF s názvem vydali brožuru o aktivitách studentských organizací, které na ZČU působí. Tištěnou verzi najdeš na studijních oddělení, v IPC či v Kulturce v centru města. Ale číst lze již nyní, neboť elektronická verze brožury je přímo zde:

 

 

Brožuru si také můžeš stáhnout jako PDF

CELOUNIVERZITNÍ ORGANIZACE ZČU

AEGEE – PLZEŇ

 

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

FACEBOOK: https://cs-cz.facebook.com/aegee.plzen/

 

ADRESA: Jungmanova 153/1, 301 00 Plzeň

E-MAIL: office@aegee-plzen.cz 

 

Tato organizace usiluje o mezinárodní spolupráci, komunikaci a integraci mezi studenty a zároveň se snaží odstraňovat bariéry a překonávat stereotypy v myslích Evropanů. Zaměřuje se na 3 hlavní oblasti – participaci mládeže, překlenování Evropy a začleňování menšin. Nabízí Ti účast na letní univerzitě, mezinárodní konferenci, neformální kurzy vzdělávání či tematicky zaměřené události.

AIESEC PLZEŇ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

ADRESA: Jungmanova 153/1, 301 00 Plzeň

MÍSTNOST: JJ 205

E-MAIL: plzen@aiesec.cz     

KONTAKTNÍ OSOBA: ​Eliška Kovalíková 

E-MAIL:  eliska.kovalikova@aiesec.cz

TELEFON: +420 601 338 856

 

Na základě mezinárodní spolupráce umožňuje AIESEC studentům vyjíždět do zahraničí na krátkodobé kulturně-poznávací stáže nebo dlouhodobé pracovní pobyty. Pořádá workshopy či konference v úzké spolupráci s místními i nadnárodními firmami. A kromě toho dává studentům dvakrát do roka také možnost stát se členem organizace, což může přinést mnoho praktických zkušeností.

 

AKADEMICI PLZEŇ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/AkademiciPlzen/

 

ADRESA: Hojerova 1330/8, Severní předměstí 323 00 Plzeň

KONTAKTNÍ OSOBA: Vilém Franěk

E-MAIL: franek@akademiciplzen.com

 

AKADEMICI PLZEŇ je univerzitní hokejový tým, složený ze studentů Západočeské univerzity a Lékařské fakulty UK v Plzni, který hraje Evropskou univerzitní hokejovou ligu.

ESN PILSEN

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

ADRESA: Bolevecká 30, 323 00 Plzeň

BUDOVA: L2, 2. PATRO

E-MAIL: esn@students.zcu.cz

KONTAKTNÍ OSOBA: Jakub Nedvěd

E-MAIL: nedvedj@email.cz  

 

ESN Pilsen se zaměřuje především na „buddy systém“. Jedná se o aktivitu, která pomáhá zahraničním studentům z celého světa s orientací v dané lokalitě. Jejich zájmem je i různými a zajímavými programy pomoci zahraničním studentům proniknout do české kultury, mentality či zvyků. Pro představu pořádají tyto programy: výlety (v ČR i do zahraničí), výuku jazyků, sportovní akce, Studentský ples ZČU, prezentaci zemí nebo EuroDinner.

 

IAESTE ZČU PLZEŇ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

ADRESA: Jungmanova 153/1, 301 00 Plzeň

E-MAIL: zcu@iaeste.cz

KONTAKTNÍ OSOBA: Aiman Al Masani

E-MAIL: Ayman.Massani@iaeste.cz

 

Jejich hlavním cílem je umožnit studentům absolvovat odbornou stáž v zahraničí. Další činností je pořádání Veletrhu iKariéra. Na půdě ZČU v Plzni probíhá každý rok na jaře pod názvem Veletrh pracovních příležitostí. Pořádá jej ve spolupráci se Stavovskou unií. Vedlejším produktem je zprostředkování pracovních příležitostí pro studenty ale i absolventy technických a ekonomických oborů, prostřednictvím katalogu iKariéra a jeho online verzí.

PŘEDNÁŠKOVÝ KLUB

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

E-MAIL: info@prednaskovyklub.cz

KONTAKTNÍ OSOBA: Petr Šrámek

STAVOVSKÁ UNIE STUDENTŮ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

ADRESA: Riegerova 17, Plzeň

E-MAIL: suszcu@centrum.cz 

KONTAKTNÍ OSOBA: Eliška Dostálová

 

Jejím hlavním počinem je pořádání kulturních akcí. Mezi ně patří například Plzeňský majáles, Studentské dny, PrknaNeprkna, Back To School, Kapeláž či Reprezentační ples ZČU. Ve spolupráci s ESN Pilsen pořádá také Studentský ples ZČU. A kromě toho si díky této organizaci můžete zajít zasportovat do několika studentských posiloven či zajít do některého z VŠ klubů.

 

STUDENT'S LIFE

ADRESA: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

E-MAIL: korunkaja@gmail.com

KONTAKTNÍ OSOBA: Jan Korunka

 

 

 

FAKULTNÍ STUDENTSKÉ ORGANIZACE 

ELSA PLZEŇ - FAKULTA PRÁVNICKÁ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

KONTAKTNÍ OSOBA: Kateřina Vránková

E-MAIL: president.pilsen@cz.elsa.org

 

ELSA je nepolitická organizace sdružující studenty práv po celé Evropě. Nabízí spoustu zajímavých nabídek na zahraniční cesty a stáže. Rovněž má pozorovatelský statut v několika renomovaných organizacích, své členy tak vysílá jako delegáty do Rady Evropy, UNESCA, World Intellectual Property Oraganization, United Nations Commission a dalších velmi zajímavých světových institucí.

 

IUS INFINITUM

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

E-MAIL: volfmi@students.zcu.cz

KONTAKTNÍ OSOBA: Michal Volf

AS CPSSU - FAKULTA FILOZOFICKÁ 

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: https://www.ascpssu.cz/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/ascpssu

 

KONTAKTNÍ OSOBA: Jana Pleyerová

EMAIL: info@ascpssu.cz

 

Akademický spolek studentů politických věd v Plzni je občanské sdružení, jehož kořeny sahají do roku 2003. AS CPSSU v Plzni je zřizovatelem internetového politologického časopisu e-Polis, jenž slouží jako platforma pro publikování prací studentů i zájemců o politické vědy a příbuzné obory. Pokud vám nestačí jen studovat, jste aktivní a máte nápady, které chcete uskutečnit, přidejte se právě k nim.

 

KOORDINÁTOŘI FEL – FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: www.koo.fel.zcu.cz 

 

E-MAIL: koo@fel.zcu.cz 

KONTAKTNÍ OSOBA: Václav Mužík

E-MAIL: vmuzik@students.zcu.cz  

 

Na ročníkových pohovorech seznamují koordinátoři studenty s kreditním systémem, zápočty, zkouškami, zkušebním řádem, imatrikulacemi, atd. Svým osobitým přístupem jsou studentům blíže a komunikace probíhá na úrovni student – student. Jejich úkolem je seznámit studenty se vším, s čím se mohou na FEL a ZČU setkat.

KYČN – FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: www.kycn.cz 

 

E-MAIL: info@kycn.cz

KONTAKTNÍ OSOBA: Radim Pekárek

E-MAIL: radimpekarek@pekarek.eu

 

Zabývá se vzděláváním a poradenskými službami v oblasti designu. Jejich cílem je vytvořit most mezi studenty designu a veřejností, usilují o obecnou podporu odborného vzdělání v oblasti designu a v neposlední řadě se snaží šířit povědomí o talentovaných studentech. Reprezentují se třemi registrovanými značkami: Cook Design, Sešn Event a Kafe Event.

 

OSTATNÍ STUDENTSKÉ PROJEKTY:

ARABFEST

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: www.arabfest.cz

 

E-MAIL: kontakt@arabfest.cz

KONTAKTNÍ OSOBA: Michaela Vaňková

E-MAIL: michaela.vankova@arabest.cz

 

Hlavní aktivitou ARABFESTU je pořádání Festivalu arabské kultury, jehož první ročník se uskutečnil za podpory Katedry blízkovýchodních studií (KBS) FF ZČU v roce 2010. Právě díky skvělému zázemí a finanční podpoře ZČU se festival koná každoročně na jaře v Plzni, Praze a v Olomouci. Tým ARABFESTU se skládá ze studentů a absolventů KBS a úzce spolupracuje s domácími i zahraničními vzdělávacími instituty a kulturními centry. Festival arabské kultury je nejvýznamnější kulturní událostí věnující se arabské kultuře v takovém rozsahu v ČR. Členem organizace se může stát kdokoliv, koho zajímá arabská kulturk, nebo se chce zapojit do produkce festivalu.


DIONÉ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: www.dione.zcu.cz 

 

E-MAIL: sefredaktor@dione.zcu.cz 

KONTAKTNÍ OSOBA: Lada Zadranská

E-MAIL: LadaZadranska@gmail.com

 

Nezávislý studentský informační server ZČU. Slouží především k informování a vydávání článků a pozvánek se studentskou tématikou. Pokud byste měli zájem, můžete se připojit jako redaktoři. Můžete se realizovat a posouvat tento server svými nápady kupředu, například novými rubrikami apod. Kromě toho Dioné stále více spolupracuje s dalšími studentskými organizacemi a podílí se na akcích různého typu (Exodus, Maškarní ples, Studentský ples apod.)

RÁDIO WÉČKO

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

ADRESA: Univerzitní 28 Plzeň

E-MAIL: rwecko@fdu.zcu.cz

 

VESTŘEDU

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: www.vestredu.com 

ODKAZ: facebook

 

ADRESA: Martinská 3, 301 00 Plzeň

E-MAIL: vestredu@vestredu.com     

KONTAKTNÍ OSOBA: Lukáš Korec

 

Počátkem roku 2018 Galerie Vestředu změnila vedení a tím i částečně svůj programový koncept. Naše produkční činnost si klade za cíl vytvořit otevřený kulturní prostor, schopný obohatit nejširší publikum. Galerie Vestředu však nechce být jen místem, kam se na umění přijdete podívat - nabízíme možnost se aktivně vzdělávat, žít a tvořit!

Informace na stránce aktuální k 28. 6. 2018
Tagy: aktivity ZČU student uchazeč fakulty