ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Obecné informace - Studentské organizace

STUDENTSKÉ ORGANIZACE NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI

 

Západočeskou univerzitu netvoří pouze fakulty, její důležitou a nepostradatelnou součástí jsou také studentské organizace. Ty jsou tvořeny právě studenty, kteří se nad rámec svých povinností podílejí na společných projektech a získávají tak cenné zkušenosti i mimo školní lavice. Studentům se tak nabízí možnost získat praxi již během studií, zvýšit svoji kvalifikaci a rozvíjet své silné i slabé stránky. Výhodou je, že studenty sdružuje společná myšlenka či cíl, v jedné organizaci se tak často sejdou studenti stejného smýšlení a mohou si tak vytvořit přátelství na celý život. 

 

Máš zájem po škole pracovat v PR oblasti? Organizovat akce či dokonce vést svůj vlastní tým? Díky studentským organizacím si můžeš vše vyzkoušet tak říkajíc nanečisto a do práce tak nastupovat již s cennými zkušenostmi a know how. Praxe ve studentské organizaci je také skvělá položka v životopise a můžeš si být jistý/á, že při pohovoru tvůj aktivní studentský život a zkušenosti personalistu zaujmou.

 

Co získáš členstvím ve studentské organizaci? 

 

  • praxi v oboru (a i mimo něj)
  • soft skills 
  • nová přátelství
  • nezapomenutelné zážitky
  • poznáš nová místa
  • a mnoho dalšího

 

 

Studentské organizace jsou to, díky čemu kampus univerzity žije. Možná to ani nevíš, ale právě díky nim si můžeš zajít do Pivoňky na pivo, poslechnout si zážitky z cestování, vydat se na celouniverzitní pochod nebo si zatancovat na Studentském plesu.

 

Zajímá tě jaké organizace na ZČU působí a co vše dělají? Pak neváhej a čti dál

 

 

 

Brožuru si také můžeš stáhnout jako PDF

CELOUNIVERZITNÍ ORGANIZACE ZČU

AEGEE – PLZEŇ

 

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

FACEBOOK: https://cs-cz.facebook.com/aegee.plzen/

 

ADRESA: Jungmanova 153/1, 301 00 Plzeň

E-MAIL: office@aegee-plzen.cz 

 

Tato organizace usiluje o mezinárodní spolupráci, komunikaci a integraci mezi studenty a zároveň se snaží odstraňovat bariéry a překonávat stereotypy v myslích Evropanů. Zaměřuje se na 3 hlavní oblasti – participaci mládeže, překlenování Evropy a začleňování menšin. Nabízí Ti účast na letní univerzitě, mezinárodní konferenci, neformální kurzy vzdělávání či tematicky zaměřené události.

AIESEC PLZEŇ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

ADRESA: Jungmanova 153/1, 301 00 Plzeň

MÍSTNOST: JJ 205

E-MAIL: plzen@aiesec.cz     

KONTAKTNÍ OSOBA: ​Eliška Kovalíková 

E-MAIL:  eliska.kovalikova@aiesec.cz

TELEFON: +420 601 338 856

 

Na základě mezinárodní spolupráce umožňuje AIESEC studentům vyjíždět do zahraničí na krátkodobé kulturně-poznávací stáže nebo dlouhodobé pracovní pobyty. Pořádá workshopy či konference v úzké spolupráci s místními i nadnárodními firmami. A kromě toho dává studentům dvakrát do roka také možnost stát se členem organizace, což může přinést mnoho praktických zkušeností.

 

AKADEMICI PLZEŇ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/AkademiciPlzen/

 

ADRESA: Hojerova 1330/8, Severní předměstí 323 00 Plzeň

KONTAKTNÍ OSOBA: Vilém Franěk

E-MAIL: franek@akademiciplzen.com

 

AKADEMICI PLZEŇ je univerzitní hokejový tým, složený ze studentů Západočeské univerzity a Lékařské fakulty UK v Plzni, který hraje Evropskou univerzitní hokejovou ligu.

 

ESN PILSEN

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

ADRESA: Bolevecká 30, 323 00 Plzeň

BUDOVA: L2, 2. PATRO

E-MAIL: esn@students.zcu.cz

KONTAKTNÍ OSOBA: Jakub Nedvěd

E-MAIL: nedvedj@email.cz  

 

ESN Pilsen se zaměřuje především na „buddy systém“. Jedná se o aktivitu, která pomáhá zahraničním studentům z celého světa s orientací v dané lokalitě. Jejich zájmem je i různými a zajímavými programy pomoci zahraničním studentům proniknout do české kultury, mentality či zvyků. Pro představu pořádají tyto programy: výlety (v ČR i do zahraničí), výuku jazyků, sportovní akce, Studentský ples ZČU, prezentaci zemí nebo EuroDinner.

 

IAESTE ZČU PLZEŇ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

ADRESA: Jungmanova 153/1, 301 00 Plzeň

E-MAIL: zcu@iaeste.cz

KONTAKTNÍ OSOBA: Aiman Al Masani

E-MAIL: Ayman.Massani@iaeste.cz

 

Jejich hlavním cílem je umožnit studentům absolvovat odbornou stáž v zahraničí. Další činností je pořádání Veletrhu iKariéra. Na půdě ZČU v Plzni probíhá každý rok na jaře pod názvem Veletrh pracovních příležitostí. Pořádá jej ve spolupráci se Stavovskou unií. Vedlejším produktem je zprostředkování pracovních příležitostí pro studenty ale i absolventy technických a ekonomických oborů, prostřednictvím katalogu iKariéra a jeho online verzí.

 

 

 

PŘEDNÁŠKOVÝ KLUB

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

E-MAIL: info@prednaskovyklub.cz

KONTAKTNÍ OSOBA: Petr Šrámek

 

 

 

STAVOVSKÁ UNIE STUDENTŮ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

ADRESA: Riegerova 17, Plzeň

E-MAIL: suszcu@centrum.cz 

KONTAKTNÍ OSOBA: Eliška Dostálová

 

Jejím hlavním počinem je pořádání kulturních akcí. Mezi ně patří například Plzeňský majáles, Studentské dny, PrknaNeprkna, Back To School, Kapeláž či Reprezentační ples ZČU. Ve spolupráci s ESN Pilsen pořádá také Studentský ples ZČU. A kromě toho si díky této organizaci můžete zajít zasportovat do několika studentských posiloven či zajít do některého z VŠ klubů.

 

STUDENT'S LIFE

ADRESA: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň

E-MAIL: korunkaja@gmail.com

KONTAKTNÍ OSOBA: Jan Korunka

 

 

 

FAKULTNÍ STUDENTSKÉ ORGANIZACE 

ELSA PLZEŇ - FAKULTA PRÁVNICKÁ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

KONTAKTNÍ OSOBA: Kateřina Vránková

E-MAIL: president.pilsen@cz.elsa.org

 

ELSA je nepolitická organizace sdružující studenty práv po celé Evropě. Nabízí spoustu zajímavých nabídek na zahraniční cesty a stáže. Rovněž má pozorovatelský statut v několika renomovaných organizacích, své členy tak vysílá jako delegáty do Rady Evropy, UNESCA, World Intellectual Property Oraganization, United Nations Commission a dalších velmi zajímavých světových institucí.

 

IUS INFINITUM

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

E-MAIL: volfmi@students.zcu.cz

KONTAKTNÍ OSOBA: Michal Volf

AS CPSSU - FAKULTA FILOSOFICKÁ 

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: https://www.ascpssu.cz/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/ascpssu

 

KONTAKTNÍ OSOBA: Jana Pleyerová

EMAIL: info@ascpssu.cz

 

Akademický spolek studentů politických věd v Plzni je občanské sdružení, jehož kořeny sahají do roku 2003. byl založen v roce 2003. AS CPSSU v Plzni je zřizovatelem internetového politologického časopisu e-Polis, jenž slouží jako platforma pro publikování prací studentů i zájemců o politické vědy a příbuzné obory. Pokud vám nestačí jen studovat, jste aktivní a máte nápady, které chcete uskutečnit, přidejte se právě k nim.

 

KOORDINÁTOŘI FEL – FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: www.koo.fel.zcu.cz 

 

E-MAIL: koo@fel.zcu.cz 

KONTAKTNÍ OSOBA: Václav Mužík

E-MAIL: vmuzik@students.zcu.cz  

 

Na ročníkových pohovorech seznamují koordinátoři studenty s kreditním systémem, zápočty, zkouškami, zkušebním řádem, imatrikulacemi, atd. Svým osobitým přístupem jsou studentům blíže a komunikace probíhá na úrovni student – student. Jejich úkolem je seznámit studenty se vším, s čím se mohou na FEL a ZČU setkat.

KYČN – FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: www.kycn.cz 

 

E-MAIL: info@kycn.cz

KONTAKTNÍ OSOBA: Radim Pekárek

E-MAIL: radimpekarek@pekarek.eu

 

Zabývá se vzděláváním a poradenskými službami v oblasti designu. Jejich cílem je vytvořit most mezi studenty designu a veřejností, usilují o obecnou podporu odborného vzdělání v oblasti designu a v neposlední řadě se snaží šířit povědomí o talentovaných studentech. Reprezentují se třemi registrovanými značkami: Cook Design, Sešn Event a Kafe Event.

 

 

 

STUDENTSKÁ MÉDIA

DIONÉ

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: www.dione.zcu.cz 

 

E-MAIL: sefredaktor@dione.zcu.cz 

KONTAKTNÍ OSOBA: Lada Zadranská

E-MAIL: LadaZadranska@gmail.com

 

Jedná se o Nezávislý studentský informační server ZČU. Slouží především k informování a vydávání článků a pozvánek se studentskou tématikou. Pokud byste měli zájem, můžete se připojit jako redaktoři. Můžete se realizovat a posouvat tento server svými nápady kupředu, například novými rubrikami apod. Kromě toho Dioné stále více spolupracuje s dalšími studentskými organizacemi a podílí se na akcích různého typu (Exodus, Maškarní ples, Studentský ples apod.)

RÁDIO WÉČKO

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA

 

ADRESA: Univerzitní 28 Plzeň

E-MAIL: rwecko@fdu.zcu.cz

 

 

STUDENTSKÁ GALERIE

VESTŘEDU

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: www.vestredu.com 

ODKAZ: facebook

 

ADRESA: Martinská 3, 301 00 Plzeň

E-MAIL: vestredu@gmail.com     

KONTAKTNÍ OSOBA: Jana Trávníčková

E-MAIL: jana.travnic@gmail.com

 

Galerie Vestředu je mladý kulturní prostor s cílem představovat veřejnosti současné umění. Profilují se tedy nejen jako galerijní prostor pro začínající umělce, ale rovněž jako inkubátor pro nové kustody, kurátory či manažery.

Informace na stránce aktuální k 20. 3. 2018
Tagy: aktivity ZČU student uchazeč fakulty