ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Obecné informace - Výzkum a vývoj

VÝZKUM A VÝVOJ NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI

Vědecko-výzkumná práce a vzdělávací činnost představují dvě hlavní pracovní odvětví univerzity. Silnou stránkou univerzitního prostředí je, že se věda a výzkum na ZČU navzájem silně ovlivňují. Na univerzitě je podporován základní i aplikovaný výzkum a také aktivity přímo související s inovacemi a s transferem znalostí. V základním výzkumu a většinou i v aplikovaném výzkumu se nevyžadují okamžité výsledky, ale zejména cílevědomá, kvalitní a trpělivá badatelská činnost. Naopak inovační a v některých případech aplikační projekty či zakázky jsou časově limitovány. Univerzita svoji výzkumnou, vývojovou a inovační činností přispívá zejména k obohacení veřejně přístupných poznatků, k udržitelnému rozvoji a k řešení společenských výzev.

 

ZČU patří v oblasti výzkumu a vývoje mezi 10 nejlepších vysokých škol v České republice a v aplikační oblasti se zařadila dokonce mezi prvních pět.

 

Významným úspěchem univerzity v posledních letech je vybudování čtyř výzkumných center:

 

  • Evropského centra excelence NTIS (Nové technologie pro informační společnost),
  • regionálního centra RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky), 
  • regionálního centra RTI (Regionální technologický institut), 
  • regionálního centra CENTEM (Centrum nových technologií a materiálů).


Právě akademičtí a výzkumní pracovníci ZČU jsou klíčovými osobnostmi vybraných výzkumných týmů.

 

Univerzita je také místem, kde probíhají habilitační řízení pro udělení titulu docent a řízení ke jmenování profesorů. Tituly docent a profesor jsou udělovány akademickým pracovníkům za vědecký přínos pro rozvoj vědních oborů a za kvalitní pedagogickou činnost. Vědecká činnost je podporována též v rámci doktorských studijních programů, kde úspěšní studenti získávají titul doktor (Ph.D.).

 

Velká pozornost je věnována i popularizaci vědy. Ve spolupráci s městem Plzeň jsou každoročně pořádány Dny vědy a techniky a realizovány popularizační projekty společně s Techmania Science Center a Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje.

UŽITEČNÉ ODKAZY

Odkaz pro oficiální webovou stránku NTIS:
http://www.ntis.zcu.cz/cz/index.html

 

Odkaz pro oficiální webovou stránku RICE:
http://rice.zcu.cz/cz/index.html

 

Odkaz pro oficiální webovou stránku RTI:
http://rti.zcu.cz/

 

Odkaz pro oficiální webovou stránku CENTEM:
http://ntc.zcu.cz/

 

Odkaz pro konkrétní informace o výzkumu a vývoji:
http://www.zcu.cz/research

Informace na stránce aktuální k 28. 6. 2018
Tagy: obecně o ZČU