ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Obecné informace - Zahraniční vztahy

ZAHRANIČNÍ VZTAHY NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://international.zcu.cz/

ODKAZ: facebook

 

ADRESA: Univerzitní 20, 306 14 Plzeň (UI 102, 103, 110, 112)

- v přízemí pod HelpDeskem -

E-MAIL: zahranici@rek.zcu.cz

 

PROVOZNÍ DOBA: po 12.00-15.00 h / st 8.00-10.30h ( po domluvě možno i v jiné dny)

 

Zahraniční vztahy jsou centrálním pracovištěm zodpovědným za mezinárodní aktivity ZČU, kdy hlavním úkolem je navazovat kontakty se zahraničními institucemi, vyhledávat a informovat o programech mezinárodní spolupráce a propagovat ZČU v zahraničí. Mezi další služby, které poskytujeme, patří krátkodobé studijní a pracovní stáže v zahraničí pro studenty i absolventy či školení a mobilita zaměstnanců univerzity. Pracoviště také organizuje od roku 1990 Mezinárodní letní jazykovou školu.

STUDIJNÍ A PRACOVNÍ STÁŽE

PROGRAM ERASMUS+

Zaměřuje se na mobilitu studentů, vysokoškolských pracovníků a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v rámci Evropy. Program navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů a multilaterálních projektů.

 

Možné aktivity v rámci programu Erasmus+:

 

STUDIJNÍ STÁŽE STUDENTŮ (SM)

V rozsahu 3 - 12 měsíců na univerzitách v členských zemích Evropské unie, zemí EFTA (Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a přidružených Evropských zemí CEEC (Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Kypr, Turecko), s nimiž má ZČU uzavřenou bilaterální dohodu platnou pro příslušný akademický rok. Studenti mohou absolvovat max. 12ti měsíční pobyt Erasmus jednou za každý studijní cyklus, tj. 1x za Bc., 1x za Mgr., 1x za Ph.D. studium.

 

KRÁTKODOBÉ STÁŽE UČITELŮ (TM)

V rozsahu 2 dní až 2 měsíců na univerzitách v členských zemích Evropské unie, zemí EFTA (Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a přidružených Evropských zemí CEEC (Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Kypr, Turecko), s nimiž má univerzita uzavřenou bilaterální smlouvu platnou pro příslušný akademický rok. Akademici odpřednášejí na partnerské univerzitě část výuky, která tvoří integrální součást tamního studijního plánu. Akademik musí odučit alespoň 8 hodin při délce pobytu 1 týden.

 

ZAVÁDĚNÍ (ECTS)

Tato aktivita podporuje aplikaci evropského kreditního systému v co nejvíce studijních oborech a univerzitách. ECTS usnadňuje především uznávání předmětů absolvovaných v rámci studentských mobilit na zahraničních univerzitách.

 

VÝVOJ UČEBNÍCH OSNOV

V oblasti vysokého školství v bakalářském a v magisterském studiu se společně zavádějí evropské moduly a integrované jazykové kurzy. Granty udělené na tyto aktivity mají sloužit především k rozšíření a propagaci evropské dimenze v jednotlivých oborech studia, ke zkvalitnění a internacionalizaci výuky. Tyto aktivity se mohou uskutečnit pod podmínkou spolupráce nejméně tří partnerů, u nichž alespoň jeden musí být z členské země Evropské unie.

 

TÉMATICKÉ SÍTĚ

Slouží k rozšíření evropské dimenze do akademických disciplín prostřednictvím univerzitní spolupráce. Výsledkem by měl být rozvoj osnov nebo jiné výstupy, které budou mít dlouhotrvající dopad ve spolupracujících institucích nebo ve specifických disciplínách. Aktivity projektu mohou mít charakter buď disciplinární, nebo multidisciplinární. Členy sítě musí být zástupci všech zemí, které se účastní programu Erasmus.

 

PRACOVNÍ STÁŽE STUDENTŮ

V rozsahu 2 -12 měsíců ve firmách a dalších organizacích zemí EU (kromě orgánů EU a ambasád), které zaměstnají studenta v rámci jeho studijního oboru. Účastníci mohou být studenti od 2. ročníku studia a doktorandi v prezenční formě studia. ZČU má uzavřeno několik smluv se zahraničními organizacemi pro různé studijní obory, zájemce si vhodnou přijímací instituci může najít i sám.

 

ŠKOLENÍ VŠ ZAMĚSTNANCŮ

V rozsahu 2 dnů – 8 týdnů na zahraniční vysoké škole, ve školícím zařízení, firmě, výzkumném ústavu, neziskové organizaci, bance apod. Forma školení může být prostřednictvím jazykového kurzu, semináře, náslechů přednášek nebo „stínováním“ zaměstnanců příslušného pracoviště apod. (kromě konference). Pokud bude školení probíhat na VŠ, musí být podepsána bilaterální dohoda s aktivitou „staff training“

 

Odkaz pro více informací o programu Erasmus+:
http://international.zcu.cz/erasmus/

INTER („FREEMOVERS“)

Program Freemovers je zaměřen na mezinárodní mobilitu studentů vysokých škol. Tento program je financovaný ze zdrojů MŠMT.

 

Tento program probíhá v rámci bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi VŠ. Vyslání studentů v rámci této mobility je podmíněna smlouvou o vzájemné spolupráci příslušné fakulty/katedry ZČU. Informace o spolupracujících institucích poskytnou proděkani pro vnější vztahy jednotlivých fakult.

 

Odkaz na seznam uzavřených bilaterálních smluv:
http://international.zcu.cz/mezinarodnispoluprace/dokumenty/web_bilateralni-smlouvy-ZCU-pro-2016.xls

 

Student si veškerou administraci spojenou s přijetím a studijním pobytem na zahraniční instituci zařizuje sám. U této formy výjezdu nemusí mít fakulta s přijímající vzdělávací institucí uzavřenou bilaterální smlouvu. - (tzn., že student může vyjet na základě uzavřené bilaterální smlouvy (viz výše) nebo pokud si najde instituci, kde není uzavřena tato bilaterální smlouva, a domluví si zde své přijetí, tak jako tzv. Freemover).

 

Odkaz pro více informací o programu „Freemovers“:
http://international.zcu.cz/freemovers/

MEZINÁRODNÍ LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA

 

FICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.isls.zcu.cz/

 

KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Pavla Matoušková

KONTAKT: +420 377 635 210

E-MAIL: isls@ujp.zcu.cz

Termín konání: 10. - 28. 7. 2017

Místo konání: univerzitní kampus Bory, Univerzitní 22, Plzeň

https://mapy.cz/s/p0eN

 

Nabízíme třítýdenní, dvoutýdenní i týdenní jazykové kurzy v 8 jazycích v různých úrovních pokročilosti. Na výuce se podílejí zkušení rodilí mluvčí s českými lektory. Třítýdenní letní kurzy jsou obohaceny o odpolední doprovodný program, který obsahuje semináře na různá témata, projekci slavných českých filmů, sportovní aktivity nebo návštěvy zajímavých plzeňských míst.

 

Kurzy jsou pro zahraniční i české studenty, pracující i děti, zkrátka pro každého, kdo má chuť se učit cizímu jazyku.

Můžete si vybrat základní nebo specializované kurzy a zvolit si různou intenzitu.

 

  • celodenní (92 vyučovacích hodin)
  • odpolední (28 vyučovacích hodin)

 

Z osmi jazyků můžete vybírat mezi angličtinou, češtinou pro cizince, němčinou, španělštinou, ruštinou, francouzštinou, italštinou či portugalštinou.

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ V PRŮBĚHU KURZU

V případě, že budete potřebovat zajistit ubytování v Plzni, můžeme vám nabídnout k tomuto účelu ubytování na univerzitní koleji. Požadavek na ubytování je nutné uvést přímo v přihlášce ke studiu na Mezinárodní letní jazykové škole.

 

Odkaz pro více informací ohledně ubytování:
https://isls.zcu.cz/ubytovani/

 

Kromě ubytování nabízíme i možnost stravování v univerzitní menze na Borech. Menzy pro vás zajišťují snídaně a obědy.

 

Odkaz pro více informací týkající se stravování:
https://isls.zcu.cz/stravovani/

UŽITEČNÉ ODKAZY

Odkaz na kontakty:

https://isls.zcu.cz/kontakty/

 

Odkaz na ceník kurzů:
https://isls.zcu.cz/ceny-kurzu/

 

Odkaz na platební podmínky:

https://isls.zcu.cz/platebni-podminky/

 

Odkaz na platné termíny:

https://isls.zcu.cz/terminy/

 

Odkaz pro stažení přihlášky:
http://www.isls.cz/cs/prihlaska

Mapa sidla ZV

Informace na stránce aktuální k 22. 6. 2017
Tagy: studium student uchazeč otevírací doba aktivity ZČU