ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Ostatní - FAQ

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Zde jsme shromáždili často kladené otázky, které jsou rozdělené do jednotlivých kategorií. Díky tomu se můžete lépe orientovat a zjistit tak potřebnou odpověď na Vaše dotazy.

JIS KARTA

MUSÍM VRÁTIT JIS KARTU, JESTLIŽE UKONČÍM BAKALÁŘSKÉ STUDIUM, ALE POKRAČUJI NA NAVAZUJÍCÍ?

Ne, jestliže máte potvrzení o přijetí (postačuje i screenshot z internetového portálu), zaškrtnete HelpDesk ve formuláři o vypořádání závazků „Kartu nevrátil, pokračuje ve studiu“. Jestliže potvrzení o přijetí nemáte, doporučujeme vyčkat, dokud tomu tak nebude.

 

KDE LZE OBDRŽET VALIDAČNÍ ZNÁMKU NA JIS KARTU?

 • Validační známku vydává studentům 2. - 5. ročníků studijní oddělení při zápisu.
 • Studenti prvních ročníků obdrží validační známku společně s JIS kartou při hromadném výdeji.
 • Při výměně/ztrátě JIS karty obdrží student validační známku společně s novou JIS kartou.

 

JAK ZJISTÍM, ŽE JE MÁ JIS KARTA VYROBENA?

Na stránkách www.jis.zcu.cz lze po zadání rodného čísla zjistit stav výroby JIS karty. Možné stavy karty:

 • žádost převzata,
 • čeká se na platbu,
 • problémy při zpracování,
 • nyní kontrolujeme Vámi poskytnuté údaje,
 • karta předána do výroby,
 • probíhá příprava JIS karty pro výdej,
 • karta připravena k výdeji.

 

MUSÍM PŘI PŘERUŠENÍ STUDIA VRACET JIS KARTU?

Ano, při přerušení pozbýváte statutu studenta a nemáte proto nárok na užívání JIS karty. Elektronická identita (Orion konto) však zůstává stále aktivní.

 

NA CO VŠECHNO LZE MÍT ULOŽENÉ PENÍZE NA JIS KARTĚ?

 • JIS karta umožňuje uložení peněz na tisky, kopírování (nabíjí knihovna a CIV HelpDesk, minimální vklad je 200kč).
 • další možností je uložení peněz za účelem platby na kolejích a v menzách (nabíjí koleje a menzy).

 

MUSÍM MÍT JAKO STUDENT KOMBINOVANÉHO STUDIA JIS KARTU?

Ano, JIS karta je nutná pro zřízení Orion konta a slouží k identifikaci uživatele v prostředí univerzity.

 

JAK MÁM POSTUPOVAT, PAKLIŽE JSEM STUDENT/KA KOMBINOVANÉHO STUDIA A CHCI VRÁTIT JIS KARTU?

Postup pro vrácení JIS karty pro studenta kombinovaného studia je totožný s vrácením karty studenta prezenčního studia. Je nutné mít vyplněný formulář Potvrzení o vypořádání závazků studenta (hosta) vůči ZČU s razítky menzy a univerzitní knihovny. Více na vrácení JIS karty.

PORTÁL ZČU

KAM MÁM NAHLÁSIT PROBLÉM S PORTÁLEM A JAK? 

Chyby a problémy související s portálem prosím hlaste na operator@service.zcu.cz.

Při vyplňování hlášení chyby, prosíme, uvádějte:

 • o co jste se snažili a jak,
 • jakým výsledkem skončila vaše akce,
 • v kolik hodin jste akci prováděli,
 • jméno, příjmení, Orion login a studentské číslo.

 

JAK SE PŘIHLÁSÍM DO PORTÁLU?

Po otevření stránky Portál ZČU, klikněte na tlačítko "Přihlášení do portálu". Toto Vás přepne do přihlašovací stránky WebAuth. Zde se přihlásíte svým Orion kontem (Orion login, Orion heslo).

 

NEMOHU SE PŘIHLÁSIT, PROČ?

Zkontrolujte, zda v hesle používáte pouze povolené znaky:

 • velká a malá písmena,
 • číslice,
 • interpunkce ._-!@#$%^&*:|\/,()[ ]{};.

Heslo nesmí obsahovat znaky české abecedy, pokud takové máte, změňte si jej pomocí služby Změna hesla“ nebo navštivte některé pracoviště HelpDesku.

Zkontrolujte platnost hesla pomocí jiné aplikace výpočetního prostředí Orion (např. Webmail). Pokud Vám přihlášení nejde ani v ostatních aplikacích ZČU, kontaktujte pracoviště HelpDesku.

V ostatních případech kontaktujte pracoviště HelpDesku.

 

CHYBĚJÍ MI NEBO SE MI ŠPATNĚ ZOBRAZUJÍCÍ PŘEDMĚTY PŘI PŘEDZÁPISU, ZAPISOVÁNÍ NA ZKOUŠKY?

Tento problém směřujte na Vaše studijní oddělení.

 

NEZOBRAZUJE SE MI POLOŽKA „MOJE STUDIUM“, PROČ?

 • U nově založeného konta je prodleva 36 hodin než se úplně vytvoří.
 • Pokud máte konto již delší dobu, obraťte se na pracoviště HelpDesku.

UNIVERZTINÍ KNIHOVNA

MŮŽU JAKO STUDENT NEBO VYUČUJÍCÍ POŽÁDAT O DOPLNĚNÍ FONDU KNIHOVNY?

Ano. Prostřednictvím webového formuláře návrh na zakoupení literatury.

 

UKONČUJI STUDIUM A POTŘEBUJI DO KNIHOVNY POTVRDIT VÝSTUPNÍ LIST – MOHU HO POSLAT POŠTOU?

Ne. Pro potvrzení se musíte dostavit osobně. Pokud nemáte vůči knihovně žádné závazky, dostanete potvrzení na každém pracovišti Univerzitní knihovny.

 

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ ZAPOMENU HESLO DO ON-LINE KATALOGU?

Heslo do on-line katalogu je stejné jako Vaše heslo k Orion kontu. V případě, že jste ho zapomněli, obraťte se na pracovníky HelpDesku.

 

MOHU SE STÁT UŽIVATELEM KNIHOVNY, I KDYŽ NEJSEM STUDENTEM/KOU ANI ZAMĚSTNANCEM/KYNÍ ZČU?

Můžete. K registraci s sebou potřebujete platný průkaz totožnosti, vyplnit registrační kartu a zaplatit registrační poplatek ve výši 100 Kč/rok. Absolventům ZČU nabízíme nově od února 2014 pro první rok registraci zdarma - bez registračního poplatku 100 Kč.

 

NA JAK DLOUHO SI MOHU PŮJČIT KNIHY?

Výpůjční lhůta knih Vám bude sdělena u výpůjčního pultu při půjčování knih. Knihy označené ve spodní části hřbetu žlutým pruhem je možné si půjčit pouze přes noc. Knihy označené na stejném místě červeným pruhem jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu ve studovně.


JAK SI MOHU VÝPŮJČKY PRODLOUŽIT?

Výpůjčky si můžete prodloužit prostřednictvím svého konta v knihovním systému Aleph (ID i PIN Vám byly sděleny při registraci), mailem či telefonicky na konkrétních adresách a telefonních číslech. Pokud je u výpůjček dluh z prodlení, pak je nutné knihy prodloužit osobně v dílčí knihovně.


NEJDE MI PO PŘIHLÁŠENÍ NA SVÉ KONTO PRODLOUŽIT VÝPŮJČKA, PROČ?

Na dokument čekají další čtenáři, kteří jej mají rezervovaný nebo je výpůjčka v prodlení. Kontaktujte příslušnou knihovnu.


JAK SI MOHU KNIHY ZAREZERVOVAT?

Knihy si můžete rezervovat prostřednictvím svého konta v knihovním systému Aleph (pro přihlášení platí login a heslo, které Vám bylo přiděleno v rámci sítě Orion) nebo osobní návštěvou v některé z odborných knihoven či studoven. Rezervaci je možné provést pouze, když jsou všechny exempláře vypůjčené.

 

JE MOŽNÉ SI PŮJČIT DIPLOMOVOU PRÁCI?

Diplomové práce se půjčují na základě vypsané žádanky pouze prezenčně v prostorách knihovny, ve které jsou uloženy. Konkrétní uložení prací zjistíte v katalogu knihovny v poli "Sbírka".

 

MOHU SI PŮJČIT NORMY?

Normy se půjčují pouze prezenčně.

 

MOHU VRÁTIT SVÉ VÝPŮJČKY POŠTOU?

Ne. Knihy je potřeba vrátit osobně.

 

ZAPOMNĚL/A JSEM VRÁTIT KNIHU, KOLIK BUDU PLATIT?

Poplatek z prodlení je v souladu s Knihovním řádem a ceníkem Univerzitní knihovny ZČU - stanoven ve výši 1 Kč za pracovní den. Za každou upomínku se platí poplatek 100 Kč.

 

ZTRATIL/A JSEM KNIHU, JAK JI MÁM NAHRADIT?

Pro získání informací o způsobech náhrady ztracené nebo zničené knihy doporučujeme kontaktovat přímo pracovníky výpůjčního protokolu příslušné knihovny.

 

JAK MOHU ZASLAT PENÍZE, KTERÉ DLUŽÍM KNIHOVNĚ?

Dlužnou částku je možné zaslat na účet knihovny. Číslo účtu a variabilní symbol konkrétní dílčí knihovny Vám sdělí pracovník Výpůjčního protokolu.


POTŘEBUJI KNIHU (ČLÁNEK Z ČASOPISU), KTEROU VE FONDU NEMÁTE. JE MOŽNÉ JI ZÍSKAT Z JINÉ KNIHOVNY?

Ano. Univerzitní knihovna poskytuje svým uživatelům službu MVS (Meziknihovní výpůjční služba je většinou zdarma). Knihu Vám můžeme dodat i ze zahraničí (MMVS - Tato služba je však zpoplatněna). Pro co nejrychlejší vyřízení Vaší žádosti o výpůjčku knihy či článku z jiné knihovny kontaktujte pověřeného pracovníka příslušné knihovny.

 

MOHU V KNIHOVNĚ KOPÍROVAT, TISKNOUT, SKENOVAT, POŘÍDIT DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE?

Ano. Pro tisknutí je nutné být přihlášen přes svůj přístup k univerzitní počítačové síti a zároveň mít složené peníze na finanční konto určené ke kopírování a tisknutí. Minimální vklad je 50 Kč. Složit jej můžete u výpůjčního pultu v kterékoliv odborné knihovně nebo studovně ZČU, na CIV nebo v menze. Kopírovat můžete po vložení částky.

 

MOHU ZAPLATIT KOPÍROVÁNÍ NEBO TISK Z PENĚZ VLOŽENÝCH V MENZE?

Ano. Nevyčerpané peníze budou vráceny při odevzdání JIS karty na HelpDesk po ukončení studia.

 

MOHU V KNIHOVNĚ POUŽÍVAT VLASTNÍ NOTEBOOK? JE MOŽNÉ SE PŘIPOJIT K SÍTI?
Ano. Návod pro správný přístup do univerzitní počítačové sítě:

http://support.zcu.cz/index.php/P%C5%99ipojen%C3%AD_mobiln%C3%ADch_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD

KOLEJE ZČU

KDO ROZHODUJE O PŘIDĚLENÍ KOLEJE?

O přidělení koleje studentovi rozhoduje jeho fakulta, nikoli SKM. Žádosti o ubytování zadávají studenti sami, dle každoročně vydávaného harmonogramu ubytování, do systému ISKaM, přístupného přes záložku Můj účet na webu SKM. Zde jsou pak uvedeny veškeré potřebné informace nejen k ubytování

 

DO KDY MUSÍM ZAPLATIT KOLEJNÉ?

Kolejné musíte zaplatit vždy do 15. dne v měsíci. Platit můžete převodem na účet, kartou či v hotovosti v kanceláři koleje. Za zpoždění Ti jinak bude počítána pokuta.

 

EXISTUJE NĚJAKÁ SLEVA NA KOLEJNÉM?

Ano, pokud zaplatíte kolejné v kanceláři kartou nejméně na tři měsíce, dostanete 8% slevu na ubytování. V případě, že byste se ale stěhovali pryč z koleje, nemáte nárok na vrácení peněz.

 

KDYŽ BYDLÍM NA KOLEJI, MÁM NÁROK NA STIPENDIUM?

Pokud bydlíte na koleji, tak většinou ano. Pro získání stipendia musíte splňovat podmínky stanovené stipendijním řádem ZČU.

 

NA KOHO SE OBRÁTIT, POKUD MÁM NĚJAKÝ PROBLÉM SOUVISEJÍCÍ S UBYTOVÁNÍM?

Můžete se obrátit na vedoucí koleje nebo na studentskou samosprávu, která na kolejích funguje a která je volena z řad studentů ubytovaných na dané koleji.

 

MOHU SE PŘESTĚHOVAT NA JINÝ POKOJ?

Ano, stěhovat na jiný pokoj se můžete jednou za semestr. Pokud nejsou na koleji volná místa, musíte ale najít někoho, kdo bude ochotný si vyměnit místo. Potom jen stačí zajít za vedoucí koleje.

 

CO KDYŽ JSEM NEDOSTAL/A MÍSTO NA KOLEJI?

Během roku se místa na kolejích postupně uvolňují. První volná místa se objevují už v druhém týdnu výuky. Aktuální informace naleznete na www.skm.zcu.cz/uvolnena-luzka.html. Další možností je ubytování mimo koleje ZČU.

MENZY ZČU

NA KOLIK JÍDEL DENNĚ MÁM NÁROK?

Máte nárok na dvě dotovaná teplá jídla denně v průměru za každý kalendářní měsíc.

 

JAK MOHU ZA JÍDLO ZAPLATIT?

Za jídlo v menze je možné platit čtyřmi způsoby: hotovostí, stravenkami („gastroturky apod.), kartou nebo pomocí JIS karty. Vzhledem k tomu, že ceny pro studenty se vztahují jen na platbu JIS kartou, doporučujeme ostatní možnosti užít jen v případě nejvyšší nouze.

 

JAK SE PŘIHLÁSÍM KE STRAVOVÁNÍ?

Stačí přijít do kterékoli menzy a na pokladně si nechat „nabít finanční obnos“ na svou JIS-kartu. Své první jídlo je možné si vybrat ihned.

 

JAK SI „NABIJI“ JIS KARTU?

U pokladny v jakékoliv menze, bufetu či na koleji Vám bude „dobit“ finanční obnos na požádání. Minimální částka je 200 Kč.

UBYTOVACÍ STIPENDIUM

KDY MÁM ŽÁDOST PODAT?  

Elektronickou žádost můžete podat nejdříve po zápisu do 1. ročníku studia (na začátku akademického roku). Podmínkou pro vstup do univerzitního systému je uživatelské jméno a heslo Orion.

 

MUSÍM ŽÁDOST PODAT NA ZAČÁTKU KAŽDÉHO AKADEMICKÉHO ROKU?

Žádost o ubytovací stipendium podáváte v průběhu jednoho studia (bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského nebo doktorského) pouze jednou. Vám, stávajícím studentům, kterým se nezměnilo osobní číslo studenta, a máte o stipendium zažádáno, již nežádáte a dostáváte stipendium nadále.

 

CO MÁM DĚLAT V PŘÍPADĚ PŘESTUPU/ PŘEVEDENÍ NA JINÝ STUDIJNÍ OBOR?

Osobní studentské číslo se Vám může změnit ze dvou důvodů:

 • převedení na jiný studijní obor - fakulta Vás převedla na jiný studijní obor většinou z důvodu změny v akreditaci; tento stav jste nezavinil ani nemohl ovlivnit - stipendium se automaticky převede pod nové osobní číslo, stipendium je stále přiznáno (z pohledu stipendia se jedná stále o jedno - tj. první - studium),
 • přestup na jiný studijní obor - požádali jste o přestup na jiný studijní obor; vzhledem k tomu, že se jednalo o Váš zájem, bude se pod novým osobním číslem na Vás pohlížet jako na studenta v druhém studiu, na stipendium tedy přestanete mít nárok.

 

MUSÍM PODAT ŽÁDOST PŘI NÁSTUPU NA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ PROGRAM?

V případě zápisu do prvního ročníku navazujícího magisterského studijního programu musíte podat novou žádost o přiznání ubytovacího stipendia.

 

CO MÁM DĚLAT V PŘÍPADĚ ZMĚNY ADRESY TRVALÉHO BYDLIŠTĚ?

Pokud se Vám změní některá z podmínek pro přidělení ubytovacího stipendia, musíte tuto skutečnost neprodleně nahlásit na studijní oddělení své fakulty. Po provedení změny systém znovu vyhodnotí nárok na přiznání stipendia. Student je v souladu se Stipendijním řádem ZČU povinen uvést pravdivé údaje; uvedení nepravdivých údajů (nebo prodlevy při opravě dat rozhodných pro přiznání stipendia) může být posuzováno jako disciplinární přestupek.

 

KDY SE STIPENDIUM VYPLÁCÍ?

Výplata ubytovacího stipendia probíhá čtvrtletně vždy za předchozí tři měsíce. Termín výplaty je stanoven rozhodnutím rektora ZČU a je to zpravidla kolem 20. dne následujícího měsíce po uplynutí daného čtvrtletí.

Výjimka: Studentům 1. ročníků se stipendium vyplácí za 3. a 4. čtvrtletí najednou. Data těchto studentů musí projít verifikací centrální matrikou, která probíhá vždy v první polovině listopadu daného roku.

 

CO MÁM DĚLAT, POKUD MÁM STIPENDIUM PŘIZNANÉ A NEDOJDE K VÝPLATĚ?

Překontrolujte si data na Portále ZČU.

 • Pokud je na Portále ZČU výplata uvedena jako provedená, musíte kontaktovat svoji banku a upozornit na problém.
 • Pokud je na Portále ZČU výplata uvedena jako neprovedená, překontrolujte si správnost čísla účtu. Proveďte opravu a nejpozději do patnácti dnů od termínu výplaty kontaktujte IPC.
 • Pokud student v patnáctidenní lhůtě neuvede správné a úplné údaje nutné pro provedení platby, právo na výplatu stipendia zaniká.


MOHU ZMĚNIT ČÍSLO ÚČTU?

Změnu čísla účtu provádějte nejpozději do deseti dnů před výplatním termínem stanoveným v rozhodnutí rektora. Pokud změnu provedete později, nemůže ZČU převod na nový účet garantovat. Pokud student provede změnu později nebo zjistí další důvody, proč neproběhla platba, musí toto písemně oznámit IPC: u-stip@service.zcu.cz, ve lhůtě stanovené Stipendijním řádem ZČU. Změnu provedete na Portále ZČU.

SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

JAK ZJISTÍM, ŽE MÁM NA SOCIÁLNÍ STIPENDIUM NÁROK?

Sociální stipendium je přiznáno těm, kterým příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima a koeficientu 1,5. Sociální odbor Úřadu práce v místě Vašeho trvalého bydliště Vám v tomto případě vystaví Sdělení pro účely přiznání stipendia.

 

JAKÁ JE VÝŠE STIPENDIA?

Výše stipendia je stanovena rozhodnutím Vlády ČR a činí 2 750 Kč měsíčně.

 

OD KDY MI MŮŽE BÝT STIPENDIUM PŘIZNÁNO?

Stipendium je přiznáno od následujícího celého měsíce po splnění podmínek stanovených Stipendijním řádem ZČU. Jakmile zkompletujete svoji žádost (tj. podáte elektronickou žádost a doložíte potvrzení z úřadu), budete mít stipendium od následujícího měsíce přiznáno a vypláceno.

JAK ZJISTÍM, ŽE MI BYLO STIPENDIUM PŘIZNÁNO?

V IPC si můžete vyzvednout písemné Rozhodnutí o přiznání/nepřiznání stipendia. Jestliže se Vám rozhodnutí ve věci přiznání stipendia nepodařilo doručit do vlastních rukou, doručuje se vyvěšením písemnosti na úřední desce ZČU v IPC, a to po dobu 15 dnů. Výsledek naleznete také na své osobní stránce na Portále ZČU.

 

MUSÍM PODÁVAT V KAŽDÉM AKADEMICKÉM ROCE NOVOU ŽÁDOST?

Potvrzení pro účely sociálního stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Příjem rodiny je zjišťován každé září a vychází z dat z předchozího kalendářního roku. Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí platnosti potvrzení jste povinni předložit nové platné potvrzení, jinak Vám nárok na výplatu sociálního stipendia zaniká.

 • Pokud tedy vždy nejpozději do konce října doručíte do IPC ZČU nové (aktuální) Sdělení pro účely přiznání stipendia, nemusíte podávat novou elektronickou žádost a přiznání stipendia je automaticky "prodlouženo".
 • Pokud v daném termínu doklad do IPC nedoručíte, je Vám stipendium odebráno. Kdykoliv v následujících měsících si pak můžete znovu podat elektronickou žádost o přiznání stipendia, postup je dále stejný jako při podání nové žádosti.

 

Příklad 1

Student podal elektronickou žádost dne 10. září. Sdělení pro účely přiznání stipendia dodal do IPC dne 15. září. Stipendium je přiznáno a vypláceno od 1. října. První výplata ve výši Kč 8 250 Kč (3 x 2 750 Kč za měsíce říjen, listopad a prosinec) proběhne ve výplatním termínu v lednu následujícího roku.

Příklad 2

Student podal elektronickou žádost dne 10. září. Sdělení pro účely přiznání stipendia dodal do IPC dne 5. října. Stipendium je přiznáno a vypláceno od 1. listopadu. První výplata ve výši Kč 5 500 Kč (2 x 2 750 Kč za měsíce listopad a prosinec) proběhne ve výplatním termínu v lednu následujícího roku.

 

KDY SE STIPENDIUM VYPLÁCÍ?

Výplata sociální stipendia probíhá čtvrtletně vždy za předchozí tři měsíce. Termín výplaty je stanoven rozhodnutím rektora ZČU. Termín výplaty je vždy kolem 20. dne následujícího měsíce po uplynutí daného čtvrtletí.

Výjimka: Na sociální stipendium máte nárok za každý celý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, po standardní dobu studia s výjimkou měsíců července a srpna.

 

CO MÁM DĚLAT, POKUD MÁM STIPENDIUM PŘIZNANÉ A NEDOJDE K VÝPLATĚ?

Překontrolujte si data na Portále ZČU.

 • Pokud je na Portále ZČU výplata uvedena jako provedená, musíte kontaktovat svoji banku a upozornit na problém.
 • Pokud je na Portále ZČU výplata uvedena jako neprovedená, překontrolujte si správnost čísla účtu. Proveďte opravu a nejpozději do patnácti dnů od termínu výplaty kontaktujte IPC.
 • Pokud v patnáctidenní lhůtě neuvedete správné a úplné údaje nutné pro provedení platby, právo na výplatu stipendia Vám zaniká.

 

MOHU ZMĚNIT ČÍSLO ÚČTU?

Změnu čísla účtu provádějte nejpozději deseti dnů před výplatním termínem stanoveným v rozhodnutí rektora. Pokud změnu provedete později, nemůže ZČU převod na nový účet garantovat.

Pokud provedete změnu později nebo zjistíte další důvody, proč neproběhla platba, musí toto písemně oznámit IPC: u-stip@service.zcu.cz, ve lhůtě stanovené Stipendijním řádem ZČU. Změnu provedete na Portále ZČU.

POPLATKY ZA STUDIUM

JAK SE DOZVÍM, ŽE MÁM PLATIT A ODKDY?

O vyměření poplatku spojeného se studiem vydává písemné rozhodnutí rektor. Toto rozhodnutí obsahuje tyto údaje:

 • adresa studenta,
 • administrativní údaje (číslo jednací, datum vydání rozhodnutí),
 • výrok (co bylo rozhodnuto, odkaz na příslušná ustanovení zákona),
 • odůvodnění rozhodnutí (řádně odůvodněný výrok, výčet studií a další podklady),
 • poučení (poučení o možnosti odvolání, žádost má odkladný účinek),
 • podpis osoby, která rozhodnutí vydala (podpis rektora ZČU).

Písemné rozhodnutí ve věci vyměření poplatku Vám ZČU zašle domů. Buď na adresu trvalého bydliště, v případě, že jste si na Portále zadali jinou doručovací adresu (možnost zadat i adresu do zahraničí), je tato upřednostňována před adresou trvalého bydliště. Konkrétní číslo účtu, variabilní a specifický symbol platby, které musí být uvedeny na dokladu o zaplacení poplatku, jsou rovněž uvedeny v tomto rozhodnutí. Údaje o poplatku uvedené v písemném rozhodnutí najdete také na své osobní stránce na Portále ZČU.

 

MOHU SE PROTI ROZHODNUTÍ ODVOLAT? A DO KDY?

Samozřejmě. Můžete podat odvolání ve lhůtě 30 dnů, která běží následující den od převzetí rozhodnutí (viz Poučení, které je nedílnou součástí písemného rozhodnutí ve věci vyměření poplatku). Zmeškání tohoto termínu lze prominout pouze ze závažných důvodů, které žadatel řádně doloží (většinou se jedná o velmi vážné zdravotní nebo rodinné důvody).

 

JAK MÁ VYPADAT ŽÁDOST O PŘEZKUM?

Formulář žádosti v elektronické podobě najdete na našich stránkách IPC. Je zde také k nahlédnutí příklad, jak by měla žádost vypadat a co všechno by měla nebo musí obsahovat. Žádost musí být podána písemně, musí obsahovat všechny povinné údaje a originál podpisu žadatele.

 

JAK MOHU PODAT ŽÁDOST O PŘEZKUM?

Žádost můžete přinést buď osobně přímo do IPC ZČU nebo ji zaslat poštou - VŽDY doporučeně! Doporučujeme uschování podacího lístku pro případ doložení při ztrátě zásilky.

 

Z JAKÝCH DŮVODŮ MŮŽE REKTOR ROZHODNUTÍ V RÁMCI PŘEZKUMU ZMĚNIT?

Rektor může v rámci rozhodování o žádosti v přezkoumání rozhodnutí o vyměření poplatku za studium poplatek snížit, prominout a/ nebo odložit termín splatnosti s přihlédnutím ke studijním výsledkům a sociální, či zdravotní situaci studenta a jeho zázemí.
Upozornění: Důvodem pro snížení/prominutí poplatku není studium v zahraničí (kromě FPR); student již nezapisuje předměty, pouze čeká na obhajobu BP, DP a/nebo státnice.

 

Důvody pro snížení/prominutí poplatků za studium - Při splnění a doložení některého z uvedených důvodů může být vyměřený poplatek za studium snížen v závislosti na závažnosti důvodů a jejich případné kumulaci. Vyměřený poplatek lze prominout pouze z mimořádných důvodů hodných zvláštního zřetele. Při rozhodování bude přihlédnuto i k plnění předchozí poplatkové povinnosti.

 

LZE SE JEŠTĚ ODVOLAT PROTI ROZHODNUTÍ II. STUPNĚ (TJ. VÝSLEDKU PŘEZKUMU)?

Nikoliv. Rozhodnutí II. stupně je konečné. Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

 

CO ZNAMENÁ ODKLADNÝ ÚČINEK ROZHODNUTÍ?

Odkladný účinek rozhodnutí znamená, že rozhodnutí I. stupně nemůže nabýt právní moci a není vykonatelné, dokud nepřevezmete rozhodnutí II. stupně. To znamená, že nemusíte poplatek hradit v případě, že už uplynul termín splatnosti a zatím Vám nebylo doručeno rozhodnutí II. stupně. Teprve po převzetí rozhodnutí II. stupně rozhodnutí nabyde právní moci.

 

JAKÁ JE VÝŠE POPLATKU A JE PRO VŠECHNY STUDENTY STEJNÁ?

Výše poplatků za studium není fixní po celou dobu studia. Na každý akademický rok vyhlašuje rektor ZČU svým rozhodnutím výši tohoto poplatku. Výše poplatku je vypočítána v souladu s vysokoškolským zákonem ze základu vyhlášeného MŠMT pro daný rok. Výše poplatku je v daném akademickém roce stejná pro všechny studenty ZČU.

 

JAKÉ JSOU TERMÍNY SPLATNOSTI?

Rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem podle odstavce 3 nebo 4 je v souladu s vysokoškolským zákonem vydáno alespoň 90 dnů před splatností poplatku.

 

KDO MŮŽE ZÁSILKU PŘEVZÍT?

Rozhodnutí ve věci vyměřování poplatku musí být doručeno do vlastních rukou výhradně jen adresáta. Zásilku nemůže převzít žádný rodinný příslušník ani jiná pověřená osoba.

 

CO SE STANE, POKUD ZÁSILKU NEPŘEVEZMU?

 • adresát si zásilku nepřevezme na poště

V případě, že nebude student zastižen, bude zásilka po dobu 10 dnů uložena na České poště. V průběhu této lhůty bude student písemně vyzván k vyzvednutí zásilky upozorněním vhozeným do poštovní schránky. Jestliže si student zásilku nevyzvedne na poště v úložní době, za den doručení je považován den následující po skončení 10 denní úložní doby, od tohoto dne začne plynout 30 denní odvolací lhůta.

 • zásilku nemůže pošta doručit (adresát neznámý, odstěhoval se, adresa neexistuje apod.)

Pokud se nepodaří zásilku doručit, protože pošta zásilku vrátí s poznámkou "na uvedené adrese neznámý", "odstěhován bez udání adresy" nebo "adresát nezjištěn", bude zásilka obratem vrácena zpět ZČU. Zásilka je pak doručena prostřednictvím úřední desky, po 15 dnech je rozhodnutí bráno za doručené a následující den začíná běžet 30 denní odvolací lhůta.

 • odmítnutí převzetí zásilky

Jestliže student zásilku odmítne převzít, pošta poučí adresáta o právních důsledcích a na obálku vyznačí poznámku "adresát byl poučen o právních důsledcích svého jednání". Za den převzetí zásilky je považován den odmítnutí. Následující den začíná plynout 30 denní odvolací lhůta.

Upozornění: Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se může stát, že ačkoliv zásilku fyzicky nepřevezmete, považuje se doručení náhradním způsobem za převzetí a rozhodnutí tak nabyde právní moci.

 

CO JE „ÚŘEDNÍ DESKA“?

Od září 2012 byla v souladu s Pokynem prorektora č. 4P/2009 zřízena tzv. Úřední elektronická deska ZČU. Její obsah je nepřetržitě přístupný všem studentům a zaměstnancům ZČU a umožňuje dálkový přístup k informacím. Jejím prostřednictvím provádí ZČU doručování písemných rozhodnutí ve věci vyměření poplatku za studium. Na Úřední desce je zveřejněno jméno studenta a číslo jednací daného rozhodnutí po dobu 15 dnů. Uplynutím této doby je zásilka doručena a následujícím dnem začíná běžet 30 denní odvolací lhůta.

 

CO SE STANE, POKUD PÍSEMNÉ ROZHODNUTÍ ZTRATÍM NEBOHO NEMOHU NAJÍT?

Po předložení občanského průkazu nebo JIS karty Vám na recepci v IPC vyhotovíme kopii. Kopii zásilky může převzít na základě ověřené plné moci i další osoba. V plné moci však musí být jasně specifikováno, že tato osoba je zplnomocněna zastupovat studenta ve věcech studijních a ve věci poplatků za studium.

 

JAK SE DOZVÍM, ŽE BYLA ČÁSTKA PŘIPSÁNA NA UČET ZČU?

Povinností každého studenta je sledovat pozorně Portál ZČU - záložky: Moje studium - Moje údaje - v horní části stránky budou vypsány Vaše pohledávky či závazky, pokud student nějaké má. Pokud není platba v systému spárována do 5 pracovních dnů od jejího provedení, doporučujeme obrátit se na pracovníky IPC, kteří se ji pokusí dohledat. V tomto případě musíte doložit kopii bankovního výpisu, příkaz k platbě či jiný doklad prokazující provedení platby.

 

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ – NA CO SI DÁT POZOR?

Poplatky lze hradit pouze bankovním převodem na účet ZČU. Je velmi důležité, aby student dodržel všechny převodní symboly - variabilní, specifický a konstantní. Pokud tyto symboly zamění, uvede chybně nebo neuvede vůbec, nebude platba v systému spárována. Doporučujeme překontrolovat si také platbu následně ve výpisu, zda nedošlo k nějaké chybě při bankovním převodu. Platby, které nelze identifikovat, jsou vráceny na účet odesílatele.

Upozornění: Pozor si dejte i na převáděnou částku - nesmí být nijak zaokrouhlována. Převod poplatku provádějte vždy z účtu na účet. Jedině tak máte možnost si provedení převodu zkontrolovat. Jako problematické se jeví složení hotovosti v pokladně banky. Při tomto způsobu platby nemá student možnost překontrolovat, že byly při následném převodu uvedeny všechny převodní údaje (tj. variabilní, specifický a konstantní symbol). Bankovní účet ZČU je veden v Komerční bance, pokud poplatek převádíte z jiné banky, počítejte s cca 3 pracovními dny na to, než dojde ke spárování peněz na Portále.

 

MUSÍM POPLATEK UHRADIT NAJEDNOU?

Nemusíte. Poplatek lze hradit ve splátkách, vždy je ale třeba dodržovat stejné převodní údaje. Celá částka musí být uhrazena do data splatnosti.

 

CO SE STANE, POKUD POPLATEK NEBUDU SCHOPEN UHRADIT V TERMÍNU SPLATNOSTI?

Od studentů, kteří dosud neuhradili vyměřené a splatné poplatky spojené se studiem, jsou tyto poplatky vymáhány právní cestou prostřednictvím oprávněné osoby, která byla za tímto účelem s účinností od 1. 5. 2008 vybrána ve výběrovém řízení podle příslušných norem. Všichni studenti u kterých ZČU eviduje dluh na poplatcích za studium, jsou před předáním složky dané advokátní kanceláři o dluhu informováni prostřednictvím e-mailové zprávy. Pokud má student ukončeném studium, na kterém mu byl dlužný poplatek vyměřen, je upozornění zasláno poštou.

 

MUSÍM POPLATEK HRADIT I V PŘÍPADĚ, ŽE UKONČÍM STUDIUM?

Pokud je rozhodnutí ve věci vyměření poplatku pravomocné v době, kdy má poplatník ještě statut studenta (tj. před ukončením studia), je student povinen poplatek uhradit.

ZAHRANIČNÍ VZTAHY

MÁM ZÁJEM ZÚČASTNIT SE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ÚČAST V PROJEKTU ERASMUS, KOHO MÁM KONTAKTOVAT?

V první řadě budete kontaktovat učitele, který je uvedený jako garant smlouvy v tabulce bilaterálních smluv Vaší fakulty (tabulky jednotlivých fakult jsou k dispozici na našich stránkách). Garant smlouvy Vás bude informovat o termínu výběrového řízení. Na některých fakultách Vás o termínu bude informovat též proděkan pro vnější vztahy. Výběrová řízení se většinou konají v průběhu ledna a února. Vybraní studenti se účastní stáže v následujícím akademickém roce.

 

KDE NALEZNU ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY STUDENTŮ, KTEŘÍ SE JIŽ ERASMUS STÁŽE ZÚČASTNILI?

Závěrečné zprávy naleznete na našich stránkách http://international.zcu.cz/ pod odkazem: Závěrečné zprávy studentů

 

NA JAKÝ E-MAIL VÁM MOHU PSÁT?

Používejte prosím naší společnou e-mailovou adresu: erasmus@service.zcu.cz.

 

BYL/A JSEM FAKULTOU VYBRÁN/A NA STÁŽ V RÁMCI PROJEKTU ERASMUS A CHTĚL/A BYCH SE ZEPTAT, KTERÉ FORMULÁŘE MUSÍM ODEVZDAT PŘED SVÝM ODJEZDEM NA STÁŽ?

Před svým odjezdem na stáž musíte odevzdat následující formuláře: Přihlášku/ Application Form - vyplněnou v jazyce, ve kterém budete studovat, Životopis - strukturovaný, v jazyce, ve kterém budete studovat a Learning Agreement/LA - studijní smlouva (nemusí být odevzdána zároveň s přihláškou).

 

KDE MOHU NAJÍT SEZNAM BILATERÁLNÍCH SMLUV FAKULTY, JÍŽ JSEM STUDENTEM?

Seznam smluv naleznete na našich stránkách http://www.international.zcu.cz pod odkazem: Přehled uzavřených smluv

 

NA JAKÉ TELEFONNÍ ČÍSLO VÁM MOHU VOLAT?

Můžete nám volat na tel číslo: +420 377 635 702 nebo +420 377 635 773.

 

MUSÍM ZÍSKAT 20 ECTS KREDITŮ ZA KAŽDÝ SEMESTR NEBO MOHU ZÍSKAT NAPŘ. 15 ZA ZIMNÍ A 25 ZA LETNÍ SEMESTR?

Ne, to bohužel není možné. Musíte získat minimálně 20 ECTS kreditů za každý semestr.

 

DO KDY MUSÍM NEJPOZDĚJI ODEVZDAT POTVRZENÝ LEARNING AGREEMENT (LA)?

Learning Agreement musíte odevzdat nejpozději 14 dní před svým odjezdem na zahraniční stáž. Vzhledem k tomu, že termín odevzdání LA ovlivňuje výplatu grantu, doporučujeme odevzdat vyplněný formulář se všemi podpisy co nejdříve. Optimálně vždy na konci června.

 

MÁM PŘED SEBOU FORMULÁŘ LEARNING AGREEMENT(LA) A NEVÍM, ČÍ JE KTERÝ PODPIS. MŮŽETE MI PORADIT?

SENDING INSTITUTION=ZČU Department coordinator=ECTS koordinátor té dané fakulty Institutionalcoordinator= Mgr. Jana Ovsjanniková, RECEIVING INSTITUTION=ZAHRANIČNÍ UNIVERZITA Department coordinator=osoba na zahraniční univerzitě, ECTS koordinátor dané fakulty Institutional coordinator=koordinátor programu Erasmus na zahraniční univerzitě. CHANGES IN LA (ZMĚNY V LA) vyplní student jen v případě změn v původním LA. Studenti by měli svůj studijní program konzultovat na své vysílající fakultě a informovat se u garanta daného předmětu, zda mu bude předmět po návratu uznán.

 

JAKÉ FORMULÁŘE MUSÍM ODEVZDAT PO NÁVRATU Z ERASMUS STUDIJNÍHO POBYTU?

Po návratu nám odevzdáte následující dokumenty: TRANSCRIPT OF RECORDS (výsledky studia) - formulář k dispozici na našich stránkách, CONFIRMATION OF ERASMUS PERIOD (potvrzení délky studia) - formulář k dispozici na našich stránkách, ZÁVĚREČNOU ZPRÁVU Z POBYTU (dle osnovy) - formulář je k dispozici na našich stránkách.

Informace na stránce aktuální k 15. 6. 2017
Tagy: FAQ uchazeč student absolvent JIS karta elektronická identita SVP studium