ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Studijní informace - Imatrikulace

O IMATRIKULACI NA ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITĚ V PLZNI

Imatrikulace je slavnostní ceremoniál, který je spjat s nástupem studentů do prvního ročníku vysoké školy. Původ slova je v latinském in – matriculo, což znamená zápis do seznamu. Imatrikulací se student slavnostně stává součástí akademické obce, v rámci které bude nejen několik let působit a reprezentovat ji, ale jejímž členem zůstává svým způsobem i po ukončení studia. Během imatrikulace student skládá slavnostní imatrikulační slib, který je jádrem celé této slavnosti. Univerzitní sliby se patrně vyvinuly z podobných, ale mnohem obsáhlejších slibů, které skládali adepti ucházející se o členství v odborném cechu.

 

Imatrikulace je pro všechny studenty povinná. Jelikož se jedná o slavnostní ceremoniál, je nutné, aby k této příležitosti odpovídal i váš dresscode (tj. formální oblečení).

 

Více informací o imatrikulaci a slibech najdete v úplném znění Statutu jednotlivých fakult.

IMATRIKULACE NA JEDNOTLIVÝCH FAKULTÁCH

Termíny imatrikulací budou upřesněny na začátku semestru 2017/2018.

Informace na stránce aktuální k 5. 6. 2017
Tagy: studium uchazeč student fakulty