ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Studijní informace - JIS karta

JIS KARTA

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://support.zcu.cz/index.php/Kategorie:JIS

 

JIS karta je identifikační systém jednotný pro všechny studenty i zaměstnance ZČU. Kromě toho však kartu můžete využívat k těmto službám:

 

  • pro vstup do objektů ZČU – učebny, laboratoře, koleje,
  • jako elektronickou peněženku v menzách, bufetech a kavárně ZČU – v rámci Jednotného univerzitního konta (JUK),
  • pro samoobslužné kopírování či skenování,
  • a pro výpůjčky v pobočkách univerzitní knihovny.

 

Odkaz pro více informací o JUK, zde:
http://support.zcu.cz/index.php/JUK

 

Kromě těchto výše uvedených pozitiv si můžete JIS kartu nechat spárovat s Plzeňskou kartou a využívat tak výhod Městské hromadné dopravy v Plzni. O tom, jaké získáte výhody a jak lze sdružit obě karty, se dozvíte více na níže uvedeném odkazu.

 

Odkaz pro více informací o sdružení JIS a Plzeňské karty:
http://support.zcu.cz/index.php/JIS_a_Plze%C5%88sk%C3%A1_karta

JAK ZÍSKAT JIS KARTU

Pro to, aby vám byla vydána JIS karta musíte postupovat takto:

 

 

 

  • Zaplatit manipulační poplatek 100 Kč (JIS karta) nebo 270 Kč (sdružená JIS+PK karta) na účet ZČU 143 929 001/5500. Jako variabilní symbol platby uvést své celé rodné číslo bez lomítka (např.: 8252127143, tj. vynechejte znak "/", ale uveďte všech deset čísel). Cizinci s přiděleným rodným číslem zaplatí tento poplatek v pokladně ZČU. Výroba JIS karty se nezahájí dříve, než bude manipulační poplatek uhrazen.

 

 

  • Ve chvíli, kdy  je u Vaší karty poznámka "Karta připravena k výdeji" si můžete kartu vyzvednout.

 

Poznámka: Standardní doba pro vydání JIS karty jsou tři dny, ovšem při hromadných výdejích se může doba vydání prodloužit až na 20 pracovních dní.

 

Odkaz při problémech výroby JIS karty a možné postupy:
http://support.zcu.cz/index.php/Probl%C3%A9my_p%C5%99i_v%C3%BDrob%C4%9B_JIS_karty

KDE SI MOHU JIS KARTU VYZVEDNOUT

Před vyzvednutím JIS karty si vždy zkontrolujte stav vaší karty - (viz Jak získat JIS kartu). Pro vyzvednutí karty budete potřebovat platný občanský průkaz či cestovní pas.

 

Pro studenty 1. ročníků probíhá každým rokem tzv. hromadný výdej JIS karet. Přesné informace jsou vždy aktualizované na oficiálních webových stránkách.

 

Pro ostatní případy si kartu můžete vyzvednout osobně na HelpDesku na Borech v místnosti UI205. JIS kartu si může vyzvednout i zmocněnec vybavený neověřenou plnou mocí, která musí obsahovat: celá jména, bydliště, data narození, rodná čísla, důvod plné moci, datum a podpisy. Vyplňujte hůlkovým písmem.

 

Odkaz ke stažení Plné moci:
http://support.zcu.cz/images/0/09/Plnamoc.pdf

KAM A JAK JIS KARTU VRÁTIT

JIS kartu vracíte na pracovištích HelpDesku CIV v provozní době. JIS kartu vracíte vždy, pokud chcete ukončit studium na ZČU. Pro vrácení JIS karty musíte mít vyplněný formulář Potvrzení o vypořádání závazků studenta (hosta) vůči ZČU.

 

V případě přerušení studia vám bude JIS karta po potvrzení vypořádání závazků ponechána. Vrátit kartu je nutno osobně nebo prostřednictvím zmocněnce vybaveného neověřenou plnou mocí, která musí obsahovat: celá jména, bydliště, data narození, rodná čísla, důvod plné moci, datum a podpisy. Vyplňujte hůlkovým písmem.

 

Odkaz ke stažení Plné moci:
http://support.zcu.cz/images/0/09/Plnamoc.pdf

POSTUP PŘI ZTRÁTĚ NEBO POŠKOZENÍ JIS KARTY

ZTRÁTA JIS KARTY

Pokud se vám ztratí JIS karta tak neváhejte a tuto skutečnost nahlaste telefonicky nebo osobně na pracoviště HelpDesku CIV, kde vyplníte formulář o ztrátě JIS karty.

 

POŠKOZENÍ JIS KARTY

Při poškození vaší JIS karty se dostavte osobně na pracoviště HelpDesku CIV. V případě mechanického poškození karty propadá kauce a je třeba zažádat o kartu novou. V případě, že bude karta shledána vadnou a zároveň nebude mechanicky poškozena, bude výměna bezplatná.

Informace na stránce aktuální k 3. 8. 2016
Tagy: elektronická identita studium student uchazeč JIS karta