ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Studijní informace - Orion konto

ORION KONTO

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://support.zcu.cz/index.php/Konto_Orion

 

Konto Orion je elektronickou identitou uživatele ZČU a umožňuje mu používat elektronické informační zdroje ZČU. Konto v systému Orion musí mít zřízeno každý student a někteří zaměstnanci ZČU, kteří mají povinnost číst elektronickou poštu. Kromě elektronické pošty budete Orion konto využívat na:

 

  • počítačové sítě WEBnet,
  • sdílení distribuovaného diskového prostoru,
  • práci s Portálem ZČU,
  • práci s veřejnými počítači a uživatelskými servery ZČU,
  • elektronický podpis,
  • apod.

REGISTRACE KONTA

Registrace probíhá odlišně pro studenty a pro zaměstnance ZČU. Vám, studentům, jsou registrační údaje dány společně s JIS kartou v prvních ročnících. Samotná registrace probíhá pouze na označených počítačových učebnách, kde máte možnost si vybrat své uživatelské jméno. Zaměstnancům provádí registraci převážně HelpDesk na základě podané žádosti sekretariátu zaměstnancova pracoviště.

NASTAVENÍ HESLA PRO ORION KONTO

Upozornění: Změna hesla je povinná každého půl roku, kdy ovšem nesmíte opětovně použít 5 posledních dříve použitých hesel. Tento mechanismus je nastavený kvůli vaší bezpečnosti. Na tuto skutečnost jste vždy upozorněni prostřednictvím zaslaného e-mailu na vaše konto.

 

Odkaz pro informace týkající se výběru hesla, jeho nastavení či zapomenutí:
http://support.zcu.cz/index.php/Hesla_v_syst%C3%A9mu_Orion

 

Odkaz pro změnu hesla:
https://webkdc.zcu.cz/pwchange.fcgi.

UNIVERZITNÍ E-MAIL

Přístup na svůj univerzitní e-mail získáváte spolu s registrací Orion konta. Univerzitní e-mail je velmi důležitý, jelikož je určený ke komunikaci v rámci ZČU. Povinností každého studenta je zaslanou poštu v e-mailové schránce pravidelně číst. Neplnění této povinnosti může být posouzeno jako disciplinární přestupek, který je v souladu se zákonem řešen podle disciplinárního řádu fakulty nebo ZČU. 

 

Odkaz pro více informací, zde:
http://support.zcu.cz/index.php/E-mail

PŘIPOJENÍ MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ

Každý můžete se svým mobilním zařízením využívat pevného i bezdrátového připojení.

 

Pro více informací ohledně nastavení specifického hesla do sítě Eduroam klikněte na tento odkaz:

http://support.zcu.cz/index.php/P%C5%99ipojen%C3%AD_mobiln%C3%ADch_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD

Informace na stránce aktuální k 15. 6. 2017
Tagy: studium elektronická identita student