ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Studijní informace - Studijní a zkušební řád

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Ve Studijním a zkušebním řádu získáte pojem o  povinnostech a právech studenta vůči ZČU, a obeznámíte se tak se základními informacemi potřebné pro úspěšné absolvování studia. V řádu naleznete přehled o organizaci studia, o kreditním systému, o zápisech, o uznání předmětů, dále pak o kontrole a hodnocení studia, informace o státních závěrečných zkouškách (SZZ), kvalifikačních pracích nebo o přerušení či ukončení studia.  

 

Povinností každého studenta je přečíst si a seznámit se se Studijním a zkušebním řádem ZČU.

 

Studium v bakalářských a magisterských studijních programech se uskutečňuje podle zásad Evropského systému přenosu a shromažďování kreditů (European Credit Transfer and Accumulation System). Je důležité podotknout, že na jednotlivých fakultách může být tento řád upřesněn vnitřními předpisy nebo vnitřními normami, ale to pouze v případech o kterých to výslovně stanoví. Upřesňující vnitřní předpisy nebo vnitřní normy nesmí ukládat studentům vyšší rozsah povinností nebo omezení než tento řád.

 

Odkaz na Studijní a zkušební řád ZČU:

http://zeus-web.zcu.cz:7080/fcgi/verso.fpl/dload/6248/Studijn%ED_a_zku%9Aebn%ED_%F8%E1d_1.9.2012.pdf

Informace na stránce aktuální k 15. 6. 2017
Tagy: studium obecně o ZČU uchazeč student absolvent fakulty