ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Studijní informace - Studijní oddělení

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Pokud je Vám něco nejasné v záležitostech studia či studijního systému, navštivte Studijní oddělení dané fakulty. Studijní referentky Vám nejenom poradí, ale i pomohou vyřešit jakýkoliv problém týkající se studia na Vaší fakultě. 

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD (FAV)

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://fav.zcu.cz/studium/studijni-oddeleni/

 

ADRESA: Technická 8, Plzeň

STUDIJNÍ REFERENTKA: Petra Sutnerová

KONTAKT: +420 377 632 010

E-MAIL: sutnerov@fav.zcu.cz    

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Monika Brabencová

KONTAKT: +420 377 632 011

E-MAIL: mbrabenc@fav.zcu.cz 

 

STUDIJNÍ REFERENT: Ing. Jaroslav Toninger

KONTAKT: +420 377 632 012

E-MAIL: toninger@fav.zcu.cz 

 

PROVOZNÍ DOBA: po, st 8.00-11.30 12.30-14.30 / pá 8.00-11.30

 

FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA (FDU)

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.fdu.zcu.cz/cz/3-studijni-oddeleni

 

ADRESA: Univerzitní 22, Plzeň

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ: Bc. Jitka Vojtěchová

KONTAKT: +420 377 636 710

E-MAIL: jvojtech@fdu.zcu.cz 

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Eva Hellmayerová

KONTAKT: +420 377 636 712

E-MAIL: evahell@fdu.zcu.cz

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Mgr. Marcela Kubová

KONTAKT: +420 377 636 714 

E-MAIL: mkubova@fdu.zcu.cz

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Mgr. Martina Smolková

KONTAKT: +420 377 636 715

E-MAIL: msmolkov@fdu.zcu.cz

 

PROVOZNÍ DOBA: po, st, pá 8.00-11.30 13.00-15.00

FAKULTA EKONOMICKÁ (FEK)

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://fek.zcu.cz/fakulta.php#so

 

PLZEŇ

ADRESA: Univerzitní 22, Plzeň (UK 409, 410)

STUDIJNÍ REFERENTKA: Kateřina Hráchová

KONTAKT: +420 377 633 010

E-MAIL: hrachova@fek.zcu.cz

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Vladimíra Johánková 

KONTAKT: +420 377 633 011

E-MAIL: vjohanko@fek.zcu.cz

 

PROVOZNÍ DOBA: po 13.00-15.00 / út, čt 9.00-11.00 / st 9.00-11.00 13.00-14.30

 

CHEB

ADRESA: Hradební 22, Cheb (CD 303)

STUDIJNÍ REFERENTKA: Hana Blatná

KONTAKT: +420 377 633 512

E-MAIL: hblatna@fek.zcu.cz

 

PROVOZNÍ DOBA: po-pá 9.00-11.00

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ (FEL)

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://fel.zcu.cz/study/studijni-oddeleni.html

 

ADRESA: Univerzitní 26, Plzeň

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ: Ing. Petr Martínek

KONTAKT: +420 377 634 013

E-MAIL: martine3@fel.zcu.cz

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Monika Živná

KONTAKT: +420 377 634 010

E-MAIL: zivna@fel.zcu.cz

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Bc. Martina Nováková

KONTAKT: +420 377 634 011

E-MAIL: novakmar@fel.zcu.cz

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Soňa Königsmarková

KONTAKT: +420 377 634 012

E-MAIL: konig@fel.zcu.cz

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Jana Lepičová

KONTAKT: +420 377 634 015

E-MAIL: lepic@fel.zcu.cz

 

PROVOZNÍ DOBA: po 9.00-11.30 12.30-14.15 / st, pá 8.00-11.30 12.30-14.15

FAKULTA FILOZOFICKÁ (FF)

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://ff.zcu.cz/study/studijni-oddeleni/index.html

 

ADRESA: Sedláčková 38, Plzeň (SO 104, SO 112)

STUDIJNÍ REFERENTKA: Bc. Pavla Ludwigová

KONTAKT: +420 377 635 010

E-MAIL: ludwigo@ff.zcu.cz 

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Ilona Kohoutová

KONTAKT: +420 377 635 011

E-MAIL: kohouto@ff.zcu.cz 

 

PROVOZNÍ DOBA: po, st, čt 8.00-11.00 13.00-15.00

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: https://fpe.zcu.cz/study/studijni_oddeleni/

 

ADRESA: Veleslavínova 42, Plzeň

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ: Petra Vošahlíková

KONTAKT: +420 377 636 010

E-MAIL:  vosahlik@fpe.zcu.cz

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Milada Krákorová

KONTAKT: +420 377 636 014

E-MAIL: mkrakor@fpe.zcu.cz

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Pavla Zelenková

KONTAKT: +420 377 636 013

E-MAIL: pzelenko@fpe.zcu.cz

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Zdeňka Štíglerová

KONTAKT: +420 377 636 015

E-MAIL: stiglero@fpe.zcu.cz

 

 

PROVOZNÍ DOBA: po 13.00-15.00 / út 8.00-11.00 / st 8.00-11.00 13.00-15.00 / pá 8.00-11.00

FAKULTA PRÁVNICKÁ (FPR)

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://fpr.zcu.cz/study/studijni_oddeleni/index.html

 

ADRESA: Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

STUDIJNÍ REFERENTKA: Pavla Červená

KONTAKT: +420 377 637 683

E-MAIL: cervena@fpr.zcu.cz 

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Vladislava Mášková

KONTAKT: +420 377 637 684

E-MAIL: maskovap@fpr.zcu.cz

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: JUDr. Elena Mrázová

KONTAKT: +420 377 637 685

E-MAIL: mrazovaf@fpr.zcu.cz

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Ivana Pražáková

KONTAKT: +420 377 637 680

E-MAIL: prazakov@fpr.zcu.cz

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Vlasta Vavrejová

KONTAKT: +420 377 637 686

E-MAIL: vavrejn@fpr.zcu.cz

 

PROVOZNÍ DOBA: po, st 9:00-11.30 13.00-15.30 / út, čt 9.00-12.00

FAKULTA STROJNÍ (FST)

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: https://fst.zcu.cz/study/studijni_odd/

 

ADRESA: Univerzitní 22, Plzeň

STUDIJNÍ REFERENTKA: Mgr. Kateřina Brandová

KONTAKT: +420 377 638 010

E-MAIL: brandova@fst.zcu.cz   

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Jana Sůvová

KONTAKT: +420 377 638 011

E-MAIL: suvova@fst.zcu.cz

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Dana Kučerová

KONTAKT: +420 377 638 015

E-MAIL: dkucero@fst.zcu.cz

 

PROVOZNÍ DOBA: po, st, pá 7.30-11.00 12.30-14.30

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ (FZS)

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://fzs.zcu.cz/study/Studijni_oodeleni/studijni-oddeleni.html

 

ADRESA: Tylova 2929/59, Plzeň (TS 334)

STUDIJNÍ REFERENTKA: Stanislava Nová

KONTAKT: +420 377 633 710

E-MAIL: stnova@fzs.zcu.cz

 

STUDIJNÍ REFERENTKA: Jana Legíňová

KONTAKT: +420 377 633 716

E-MAIL: leginova@fzs.zcu.cz

 

STUDIJNÍ REFERENT: Petr Nový

KONTAKT: +420 377 633 716

E-MAIL: petrnovy@fzs.zcu.cz

 

PROVOZNÍ DOBA: po 7.30-11.00 13.00-14.00 / st 7.30-11.00 13.00-16.30 / pá 12.30-15.00

 

Mapa studijnich oddelenich fakult na ZCU

Informace na stránce aktuální k 15. 6. 2017
Tagy: studium kontakty fakulty uchazeč student absolvent veřejnost SVP otevírací doba