ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Studijní informace - Ústav jazykové přípravy - UJP

OBECNĚ

Ústav jazykové přípravy (UJP) je univerzitním pracovištěm zajišťujícím jazykovou výuku studentů ZČU. UJP poskytuje výuku těchto jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, ruština, čeština pro cizince a latina. Studenti ZČU mohou studovat obecné jazyky nebo jazyky zaměřené na profesní a odbornou komunikaci. Obvykle se jedná o povinně-volitelné nebo volitelné předměty.

UJP mimo jiné rozvíjí činnost i v mezinárodních projektech např. ELTACS, PELLIC, DeafPort, poskytuje celou řadu dalších služeb a realizuje návazné aktivity nejen pro studenty ZČU. 

  

ÚSTAV JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY (MÍSTNOST UU 304)

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://ujp.zcu.cz/

  

ADRESA: Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

KONTAKT: +420 377 635 201

E-MAIL: buskova@ujp.zcu.cz

 

ÚŘEDNÍ HODINY SEKRETARIÁTU UJP: po-pá 9.00-11.00 h a 13.00 -15.00 h

DALŠÍ AKTIVITY A ČINNOSTI UJP

MEZINÁRODNÍ LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA

 

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.isls.zcu.cz/

 

KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Pavla Matoušková

KONTAKT: +420 377 635 210

E-MAIL: isls@ujp.zcu.cz

Termín konání: 10. - 28. 7. 2017

Místo konání: univerzitní kampus Bory, Univerzitní 22, Plzeň

https://mapy.cz/s/p0eN

 

Letní jazyková škola nabízí celodenní, dopolední i odpolední jazykové kurzy v různé délce trvání (1-3 týdny), a to obecné i profesně zaměřené. Zájemci různých věkových kategorií (nejmladším je teprve 6 let) mají na výběr ze 7 jazyků. Jazykové kurzy vedou kvalifikovaní lektoři včetně rodilých mluvčích, a to neformální formou. Celý koncept doplňuje doprovodný program v podobě výletů, workshopů, sportovních aktivit i zábavních večírků, během kterého si mohou účastníci prohloubit nově nabyté jazykové znalosti. Pro všechny účastníky letní školy je připraveno stravování v univerzitní menze a mimo plzeňští zájemci mohou využít ubytování na koleji.

Odkaz pro více informací: www.isls.zcu.cz 

 

US POINT

Kulturně-informační centrum US Point vzniklo na Západočeské univerzitě ve spolupráci s Velvyslanectvím USA. Naším cílem je podporovat laickou i odbornou veřejnost v zájmu o Spojené státy americké, jejich historii, kulturu, vědu a současné dění.

 

Odkaz na webové stránky:

http://ujp.zcu.cz/oddeleni/usp/index.html

RUSKÉ CENTRUM 

Ruské centrum nabízí studentům ZČU, studentům a žákům středních a základních škol Plzeňského kraje, odborné i laické veřejnosti celou škálu možností, jak se seznamovat s ruským jazykem a ruskou kulturou.

 

Odkaz na webové stránky:

http://ujp.zcu.cz/oddeleni/rc.html

SLUŽBY, KTERÉ UJP POSKYTUJE

 

  • Překlady,
  • Korektury cizojazyčných textů (rodilý mluvčí),
  • Korektury v českém jazyce,
  • Jazyková pomoc s přípravou prezentace,
  • Audit jazykových dovedností zaměstnanců.

 

Odkaz na podrobnosti o službách UJP:

http://ujp.zcu.cz/header/sluzby.html

 

 

Informace na stránce aktuální k 15. 6. 2017