ZČU logo

STUDENTSKÉ OTAZNÍKY

Vítejte na stránkách Informačního portálu, kde získáte potřebné informace o Západočeské univerzitě v Plzni.

Facebook ZČU E-mailová adresa www ZČU

MENU - Studijní informace - Zápisy a předzápisy

ZÁPIS DO STUDIA

Převzetím rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. Uchazeči se zapisují do studia v termínu a formě stanovené děkanem příslušné fakulty. Studentem Západočeské univerzity v Plzni se stáváte dnem zápisu do studia.

 

Pro více informací, si přečtěte Studijní a zkušební řád ZČU. Ve Studijním a zkušebním řádu naleznete přesné informace o zápisu do prvního ročníku, o kreditní hranici, o předběžném zápisu nebo o zápisových propustkách.

 

Odkaz na Studijní a zkušební řád ZČU:
http://zeus-web.zcu.cz:7080/fcgi/verso.fpl/dload/6248/Studijn%ED_a_zku%9Aebn%ED_%F8%E1d_1.9.2012.pdf

ORGANIZACE ZÁPISŮ NA JEDNOTLIVÝCH FAKULTÁCH

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

http://www.fav.zcu.cz/export/sites/fav/fakulta/uredni-deska/vyhlasky/2017/zapisy-17-18/vyhl5D2017.pdf

FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA

https://fdu.zcu.cz/cz#module-id-178

FAKULTA EKONOMICKÁ

https://www.dfek.zcu.cz/blob.php?table=internet_list&type=FileType&file=Data&name=FileName&idname=IDInternet&id=4620

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

http://fel.zcu.cz/export/sites/fel/uredni-desky/UD_Vyhlasky_dekana/201718/1701D_Vyhlaska_dekana_FEL_harmonogram.pdf

FAKULTA FILOZOFICKÁ

http://ff.zcu.cz/about/uredni-deska/rozhodnuti-dekana.html

FAKULTA PEDAGOGICKÁ

http://fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/study/pro_studenty/zapisy_a_predzapisy/zapis_17_18.xls.pdf

FAKULTA PRÁVNICKÁ

http://fpr.zcu.cz/export/sites/fpr/about/structure/dekanat/vyhlasky-pokyny/2017/2017_28D.pdf

FAKULTA STROJNÍ

http://fst.zcu.cz/export/sites/fst/_vyhlasky_dekana_FST/9D2017.pdf

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ-

http://fzs.zcu.cz/export/sites/fzs/about/pokyny-vyhlasky/vyhlasky12/4D_zapisy_2017-2018.pdf

PŘEDZÁPIS DO STUDIA

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://stag.zcu.cz/predzapis/

OFICIÁLNÍ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/predzapis.html

 

Při předběžném zápisu (dále jen "předzápis") si předběžně volíte svůj osobní studijní plán pro následující akademický rok. Konkrétní organizaci předzápisu stanoví děkan dané fakulty v souladu s jednotlivými zásadami a harmonogramem akademického roku na ZČU.

 

Předzápis lze provést pouze elektronicky prostřednictvím webového prohlížeče Portál ZČU v záložkách „Studium“ a „Moje studium“ pod nadpisem „Předzápis“ nebo „Kroužkový předzápis“.

 

Předzápis studenta je závazný pro garantující katedru i studenta s výjimkou předmětů volitelných, které katedra neotevře pro malý počet přihlášených studentů. V případě, že se student nedostaví v 1. týdnu výuky v semestru na daný předmět bez omluvy, může být na jeho místo zařazen jiný student.

 

Odkaz na pokyn prorektora o úpravě předzápisu:

https://stag.zcu.cz/predzapis/dokumenty/3P-2017-Predzapis-2017.pdf

Informace na stránce aktuální k 22. 6. 2017
Tagy: studium uchazeč student fakulty